Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010 with a subject starting with S has returned 18 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Sea Fisheries, Wales

The Fishing Boats (Electronic Transmission of Fishing Activities Data) (Wales) Scheme 20102010 No. 2369 (W. 203)Wales Statutory Instruments
Cynllun Cychod Pysgota (Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2010
The Marine and Coastal Access Act 2009 (Consequential Provisions) (Wales) (No. 2) Order 20102010 No. 2916 (W. 241)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (Darpariaethau Canlyniadol) (Cymru) (Rhif 2) 2010
The Marine and Coastal Access Act 2009 (Consequential Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 1410 (W. 125)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (Darpariaethau Canlyniadol) (Cymru) 2010
The Scallop Fishing (Wales) (No.2) Order 20102010 No. 269 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010
The Sea Fish (Specified Area) (Prohibition of Fixed Engines) (Wales) Order 20102010 No. 2915 (W. 240)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgod Môr (Ardal Benodedig) (Gwahardd Offer Gosod) (Cymru) 2010

Seeds, Wales

The Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20102010 No. 1808 (W. 176)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2010
The Seed Potatoes (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1796 (W. 172)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2010

Social Care Wales Children and Young Persons Wales

The Child Minding and Day Care Exceptions (Wales) Order 20102010 No. 2839 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010

Social Care, Wales

The Adult Placement Schemes (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 20102010 No. 2585 (W. 217)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2010
The Child Minding and Day Care (Disqualification) (Wales) Regulations 20102010 No. 1703 (W. 163)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010
The Child Minding and Day Care (Wales) Regulations 20102010 No. 2574 (W. 214)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 2, Savings and Transitional Provisions) Order 20102010 No. 2582 (C. 123) (W. 216)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 2, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2010
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement) Order 20102010 No. 1699 (C. 87) (W. 160)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn) 2010
The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No. 2 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20102010 No. 989 (C. 67) (W. 98)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2010
The Independent Review of Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 20102010 No. 746 (W. 75)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010
The Integrated Family Support Teams (Composition of Teams and Board Functions) (Wales) Regulations 20102010 No. 1690 (W. 159)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Cyfansoddiad Timau a Swyddogaethau Byrddau) (Cymru) 2010
The Integrated Family Support Teams (Family Support Functions) (Wales) Regulations 20102010 No. 1701 (W. 162)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) 2010
The Integrated Family Support Teams (Review of Cases) (Wales) Regulations 20102010 No. 1700 (W. 161)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Adolygu Achosion) (Cymru) 2010

Back to top