Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments with a subject starting with SOCIAL CARE, ENGLAND AND WALES has returned 10 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

 • Wales Statutory Instruments (10)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential Amendments) Regulations 20182018 No. 195 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential Amendments to Secondary Legislation) Regulations 20182018 No. 48 (W. 15)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2018
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 20172017 No. 1025 (W. 263)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential Amendments to Secondary Legislation) Regulations 20172017 No. 52 (W. 23)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2017
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 20162016 No. 413 (W. 131)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) (Secondary Legislation) (Amendment) Regulations 20162016 No. 351 (W. 109)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2016
  The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) (Secondary Legislation) Regulations 20162016 No. 211 (W. 84)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016
  The Health and Social Care Act 2008 (Commencement No.17) Order 20112011 No. 986 (C. 39) (W. 143)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cychwyn Rhif 17) 2011
  The Children Act 2004 (Commencement No. 2) Order 20052005 No. 700 (C. 30) (W. 59)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant 2004 (Cychwyn Rhif 2) 2005
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 21) Order 20052005 No. 375 (W. 36) (C. 17)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 21) 2005

  Back to top