Search Legislation

Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dehongli

 4. 3.Gofal plant a thramgwyddau yn erbyn plant neu oedolion

 5. 4.Tramgwyddau tramor

 6. 5.Rhestr y Ddeddf Amddiffyn Plant

 7. 6.Cyfarwyddyd mewn perthynas â chyflogi athrawon etc

 8. 7.Personau a waharddwyd o weithgarwch a reoleiddir mewn perthynas â phlant

 9. 8.Personau sy'n byw neu'n gweithio mewn mangre lle mae person sydd wedi ei anghymhwyso yn byw

 10. 9.Hepgoriadau

 11. 10.Penderfyniad rhagnodedig

 12. 11.Dyletswydd i ddatgelu

 13. 12.Diwygio Rheoliadau Datgymhwyso rhag Gofalu am Blant (Cymru) 2004

 14. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   GORCHMYNION ETC MEWN PERTHYNAS Å GOFAL PLANT

   1. 1.Gorchymyn o dan adran 31(1)(a) o'r Ddeddf (gorchymyn gofal).

   2. 2.Gorchymyn o dan adran 31(1)(b) o'r Ddeddf (gorchymyn goruchwylio).

   3. 3.Gorchymyn o dan erthygl 50(1)(a) o Orchymyn Plant (Gogledd Iwerddon)...

   4. 4.Gorchymyn o dan adran 3(3) o Gyfraith Plant a Phobl...

   5. 5.Gorchymyn a wneir yn dilyn cais fel a ganiateir o...

   6. 6.Gorchymyn o dan adran 31(1)(a) o Ddeddf Plant a Phobl...

   7. 7.Gorchymyn neu benderfyniad a bennir yn Atodlen 4 i Gyfraith...

   8. 8.Unrhyw orchymyn y byddid wedi ei ystyried yn orchymyn gofal...

   9. 9.Gorchymyn goruchwylio sy'n gosod gofyniad preswylio o dan baragraff 5...

   10. 10.Gorchymyn person cymwys, gorchymyn hawliau rhiant neu orchymyn ysgol hyfforddi...

   11. 11.Gorchymyn amddiffyn plant o dan adran 57 o Ddeddf Plant...

   12. 12.Gorchymyn gwahardd o dan adran 76 o Ddeddf Plant (Yr...

   13. 13.Gorchymyn goruchwylio sy'n gosod gofyniad preswylio o dan baragraff 5...

   14. 14.Gorchymyn, a wneir ar unrhyw adeg, sy'n gosod gofyniad goruchwylio...

   15. 15.Gorchymyn, a wneir ar unrhyw adeg, sy'n breinio hawliau a...

   16. 16.Mewn perthynas â chofrestru cartref i blant—

   17. 17.Gwrthod, ar unrhyw adeg, cais gan P i gofrestru mewn...

   18. 18.Gwaharddiad a osodwyd ar unrhyw adeg o dan—

   19. 19.Hysbysiad ysgrifenedig a roddir gan Fwrdd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol...

   20. 20.Gwrthod, ar unrhyw adeg, cofrestriad mewn perthynas â darparu meithrinfeydd,...

   21. 21.Anghymhwyso rhag gweithio gyda phlant ar unrhyw adeg o dan...

   22. 22.Gwrthod, ar unrhyw adeg, cais gan P i gofrestru, neu...

   23. 23.Gwrthod, ar unrhyw adeg, cais gan P i gofrestru fel...

   24. 24.Cynnwys enw P, ar unrhyw adeg, ar restr o bersonau...

  2. ATODLEN 2

   Tramgwyddau Statudol a Ddiddymwyd

   1. 1.(1) Tramgwydd o dan unrhyw un o'r adrannau canlynol o...

   2. 2.Mae P yn dod o fewn y paragraff hwn os...

  3. ATODLEN 3

   TRAMGWYDDAU PENODEDIG

   1. 1.Tramgwyddau yng Nghymru a Lloegr

   2. 2.Tramgwyddau yn yr Alban

   3. 3.Tramgwyddau yng Ngogledd Iwerddon

   4. 4.Tramgwyddau yn Jersey

   5. 5.Tramgwyddau yn Guernsey

   6. 6.Tramgwyddau yn Ynys Manaw

   7. 7.Tramgwyddau eraill

 15. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources