Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010 with a subject starting with R has returned 17 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Rating and Valuation, Wales

The Council Tax (Electronic Communications) (Wales) Order 20102010 No. 613 (W. 59)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Dreth Gyngor (Cyfathrebiadau Electronig) (Cymru) 2010
The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 2222 (W. 194)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestrau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2010
The Non-Domestic Rating (Definition of Domestic Property) (Wales) Order 20102010 No. 682 (W. 65)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2010
The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 271 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20102010 No. 2223 (W. 195)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2010
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20102010 No. 273 (W. 36)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Non-Domestic Rating (Unoccupied Property) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 272 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 2889 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2010
The Valuation for Rating (Plant and Machinery) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 146 (W. 21)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Peiriannau a Pheirianwaith) (Cymru) (Diwygio) 2010

Referendums, Wales

The National Assembly for Wales Referendum (Assembly Act Provisions) (Counting Officers' Charges) Order 20102010 No. 3000 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad) (Taliadau Swyddogion Cyfrif) 2010

Representation of the People, Wales

The National Assembly for Wales Referendum (Assembly Act Provisions) (Counting Officers' Charges) Order 20102010 No. 3000 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Darpariaethau Deddfau'r Cynulliad) (Taliadau Swyddogion Cyfrif) 2010

Road Traffic, Wales

The Civil Enforcement of Parking Contraventions (City and County of Cardiff) Designation Order 20102010 No. 1461 (W. 133)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dinas a Sir Caerdydd) 2010
The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County of Pembrokeshire) Designation Order 20102010 No. 2945 (W. 244)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir Benfro) 2010
The Local Authorities' Traffic Orders (Procedure) (England and Wales) (Amendment) (Wales) Regulations 20102010 No. 2657 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Cymru) 2010
The M4 Motorway (Junction 24, Coldra Interchange, Newport) (40 MPH Speed Limit) Regulations 20102010 No. 71 (W. 17)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 24, Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 40 MYA) 2010
The M4 Motorway (Junction 41, Westbound Exit Slip Road, Sunnycroft Roundabout, Baglan, Neath Port Talbot) (50 MPH Speed Limit) Regulations 20102010 No. 2623 (W. 218)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 41, Slipffordd Ymadael tua'r Gorllewin, Cylchfan Sunnycroft, Baglan, Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 MYA) 2010
The M4 Motorway (Rogiet Toll Plaza, Monmouthshire) (50 mph Speed Limit) Regulations 20102010 No. 1512 (W. 138)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy)(Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010

Back to top