Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010 with a subject starting with A has returned 20 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Agriculture, Wales

The Agricultural Subsidies and Grants Schemes (Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1807 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Animal Feed (Wales) Regulations 20102010 No. 2652 (W. 220)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cymru) 2010
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) Regulations 20102010 No. 1892 (W. 185)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) 2010
The Feed (Sampling and Analysis and Specified Undesirable Substances) (Wales) Regulations 20102010 No. 2287 (W. 199)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Samplu a Dadansoddi a Sylweddau Annymunol Penodedig) (Cymru) 2010
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 489 (W. 55)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2010
The Rice Products from the United States of America (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Revocation) Regulations 20102010 No. 1622 (W. 152)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Reis o Unol Daleithiau America (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Dirymu) 2010
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 38 (W. 11)Wales Statutory Instruments

Animals, Wales

The Animal Gatherings (Wales) Order 20102010 No. 900 (W. 93)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2010
The Animal Health (Divisional Veterinary Managers) (Wales) Order 20102010 No. 618 (W. 60)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Iechyd Anifeiliaid (Rheolwyr Milfeddygol Rhanbarthol) (Cymru) 2010
The Animal Welfare (Electronic Collars) (Wales) Regulations 20102010 No. 943 (W. 97)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Coleri Electronig) (Cymru) 2010
The Animals (Divisional Veterinary Managers) (Wales) Regulations 20102010 No. 619 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anifeiliaid (Rheolwyr Milfeddygol Rhanbarthol) (Cymru) 2010
The Control of Salmonella in Turkey Flocks (Wales) Order 20102010 No. 65 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rheoli Salmonela mewn Heidiau o Dyrcwn (Cymru) 2010
The Mutilations (Permitted Procedures) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 2712 (W. 228)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) (Diwygio) 2010
The Poultry Compartments (Fees) (Wales) Order 20102010 No. 1781 (W. 170)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Compartmentau Dofednod (Ffioedd) (Cymru) 2010
The Poultry Compartments (Wales) Order 20102010 No. 1780 (W. 169)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Compartmentau Dofednod (Cymru) 2010
The Spring Traps Approval (Wales) Order 20102010 No. 2447 (W. 210)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Cymru) 2010
The Transmissible Spongiform Encephalopathies (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1822 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) (Diwygio) 2010
The Tuberculosis (Wales) Order 20102010 No. 1379 (W. 122)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010
The Welfare of Farmed Animals (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 2713 (W. 229)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2010
The Zoonoses and Animal By-Products (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20102010 No. 1890 (W. 184)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Milheintiau a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2010

Back to top