Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 with a subject starting with R has returned 7 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Rating and Valuation, Wales

The Council Tax (Administration and Enforcement) and the Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1013 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) ac Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Non-Domestic Rating (Miscellaneous Provisions) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1000 (W. 106)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 3232 (W. 280)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2004

Rights of Way, Wales

The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 4) (Wales) Order 20042004 No. 315 (C. 16) (W. 33)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 4) (Cymru) 2004
The Removal of Obstructions from Highways (Wales) Regulations 20042004 No. 317 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Codi Rhwystrau oddi ar Briffyrdd (Cymru) 2004

Road Traffic, Wales

The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area) (County of Denbighshire) Order 20042004 No. 1608 (W. 167)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Sir Ddinbych) 2004
The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area)(County of Carmarthenshire) Order 20042004 No. 104 (W. 11)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig)(Sir Gaerfyrddin) 2004

Back to top