Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 with a subject starting with C has returned 21 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Children and Young Persons, Wales

The Adoption Support Services (Local Authorities) (Wales) Regulations 20042004 No. 1011 (W. 108)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2004
The Adoption and Children Act 2002 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 252 (C. 9) (W. 27)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
The Advocacy Services and Representations Procedure (Children) (Wales) Regulations 20042004 No. 1448 (W. 148)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli a Gweithdrefn Sylwadau (Plant) (Cymru) 2004
The Care Standards Act 2000 and the Children Act 1989 (Amendment of Miscellaneous Regulations) (Wales) Regulations 20042004 No. 2414 (W. 222)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989 (Diwygio Rheoliadau Amrywiol) (Cymru) 2004
The Children (Leaving Care) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1732 (W. 175)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Cymru) (Diwygio) 2004
The Disqualification from Caring for Children (Wales) Regulations 20042004 No. 2695 (W. 235)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Datgymhwyso rhag Gofalu am Blant (Cymru) 2004
The Review of Children’s Cases (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1449 (W. 149)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Achosion Plant (Diwygio) (Cymru) 2004

Composition and Labelling

The Meat Products (Wales) Regulations 20042004 No. 1396 (W. 141)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Cig (Cymru) 2004

Council Tax, Wales

The Council Tax (Administration and Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 785 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Council Tax (Administration and Enforcement) and the Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1013 (W. 110)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) ac Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Council Tax (Chargeable Dwellings, Exempt Dwellings and Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Order 20042004 No. 2921 (W. 260)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Taladwy, Anheddau Esempt a Diystyru Gostyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Council Tax (Demand Notices) (Transitional Arrangements) (Wales) Regulations 20042004 No. 3143 (W. 271)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Trefniadau Trosiannol) (Cymru) 2004
The Council Tax (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 460 (W. 45)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2004
The Council Tax (Liability for Owners) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 2920 (W. 259)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Atebolrwydd Perchenogion) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Council Tax (Prescribed Classes of Dwellings) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 452 (W. 43)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2004
The Council Tax (Transitional Arrangements) (Wales) Regulations 20042004 No. 3142 (W. 270)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Trefniadau Trosiannol) (Cymru) 2004
The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20042004 No. 451 (W. 42)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Gofynnol) (Cymru) 2004
The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base) and Council Tax (Prescribed Classes of Dwellings) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 3094 (W. 268)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) a'r Dreth Gyngor (Dosbarthau Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (Diwygio) 2004

Countryside, Wales

The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 1489 (W. 154) (C. 59)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
The Vehicular Access Across Common and Other Land (Wales) Regulations 20042004 No. 248 (W. 25)Wales Statutory Instruments

Back to top