Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 with a subject starting with A has returned 25 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Acquisition of Land, Wales

The Compulsory Purchase of Land (Prescribed Forms) (National Assembly for Wales) Regulations 20042004 No. 2732 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Ffurfiau Rhagnodedig) (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) 2004
The Compulsory Purchase of Land (Written Representations Procedure) (National Assembly for Wales) Regulations 20042004 No. 2730 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) 2004
The Home Loss Payments (Prescribed Amounts) (Wales) Regulations 20042004 No. 1758 (W. 189)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2004

Agriculture, Wales

The Common Agricultural Policy (Wine) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 2599 (W. 232)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Gwin) (Cymru) (Diwygio) 2004
The Common Agricultural Policy Non-IACS Support Schemes (Appeals) (Wales) Regulations 20042004 No. 685 (W. 73)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin nad ydynt yn rhai IACS (Apelau) (Cymru) 2004
The Common Agricultural Policy Support Schemes (Modulation)(Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 2662 (W. 233)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Modwleiddio) (Cymru) (Diwygio) 2004
The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (Wales) Scheme 20042004 No. 1606 (W. 165)Wales Statutory Instruments
Cynllun Grantiau Gwastraff Fferm (Parthau Perygl Nitradau) (Cymru) 2004
The Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 2734 (W. 241)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Samplu a Dadansoddi) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Feeding Stuffs, the Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) and the Feeding Stuffs (Enforcement) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20042004 No. 3091 (W. 265)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi) a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2004
The Feeding Stuffs, the Feeding Stuffs (Sampling and Analysis) and the Feeding Stuffs (Enforcement) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1749 (W. 186)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Porthiant, Porthiant (Samplu a Dadansoddi), a Phorthiant (Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2004
The Genetically Modified Animal Feed (Wales) Regulations 20042004 No. 3221 (W. 277)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Cymru) 2004
The Organic Farming Scheme (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 105 (W. 12)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Cynllun Ffermio Organig (Cymru) (Diwygio) 2004
The Pig Carcase (Grading) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 106 (W. 13)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau (Graddio) Carcasau Moch (Diwygio) (Cymru) 2004
The Products of Animal Origin (Third Country Imports) (Wales) Regulations 20042004 No. 1430 (W. 144)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Tarddu o Anifeiliaid (Mewnforion Trydydd Gwledydd) (Cymru) 2004
The Single Payment Scheme and Miscellaneous Direct Support Schemes (Appeals) (Wales) Regulations 20042004 No. 2919 (W. 258)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun y Taliad Sengl ac Amrywiol Gynlluniau Cymorth Uniongyrchol (Apelau) (Cymru) 2004
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) Regulations 20042004 No. 3280 (W. 284)Wales Statutory Instruments

Animals, Wales

The Animal Gatherings (Wales) Order 20042004 No. 1803 (W. 191)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2004
The Pigs (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 20042004 No. 996 (W. 104)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2004
The Registration of Establishments (Laying Hens) (Wales) Regulations 20042004 No. 1432 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Sefydliadau (Ieir Dodwy) (Cymru) 2004
The TSE (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 2735 (W. 242)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau TSE (Cymru) (Diwygio) 2004

Back to top