Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Offerynnau Statudol Cymru wedi dod o hyd i more than 200 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 blwyddyn periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made, enacted or adopted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

 • Offerynnau Statudol Cymru (4835)

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
  The A470 Trunk Road (Upper Boat to Bridge Street Interchange, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 2018 (Revocation) Order 20192019 No. 1020 (W. 180)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Glan-bad i Gyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2018 (Dirymu) 2019
  The A470 Trunk Road (Upper Boat Interchange to Bridge Street Interchange, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (50 mph Speed Limit) Order 20192019 No. 1019 (W. 179)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Glan-bad i Gyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2019
  The Town and Country Planning (Blight Provisions) (Wales) Order 20192019 No. 1018 (W. 178)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019
  The Electricity (Offshore Generating Stations) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20192019 No. 1017 (W. 177)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Torfaen) Designation Order 20192019 No. 996 (W. 176)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Torfaen) 2019
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough and City of Newport) Designation Order 20192019 No. 994 (W. 175)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol a Dinas Casnewydd) 2019
  The School Performance and Absence Targets (Wales) (Amendment) Regulations 20192019 No. 993 (W. 174)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019
  The A40 & A477 Trunk Roads (St Clears, Carmarthenshire) (40 mph Speed Limit and Derestriction) Order 20192019 No. 992 (W. 173)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40 a’r A477 (Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 40 mya a Dileu Cyfyngiadau) 2019
  The A487 Trunk Road (Y Felinheli Bypass, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20192019 No. 991 (W. 172)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi’r Felinheli, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2019
  The Civil Enforcement of Parking Contraventions (County Borough of Blaenau Gwent) Designation Order 20192019 No. 988 (W. 171)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent) 2019
  The A44 Trunk Road (Lovesgrove, Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 40 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20192019 No. 979 (W. 170)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Gelli Angharad, Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2019
  The A55 Trunk Road (Junction 6 (Nant Turnpike Interchange) to Junction 7 (Cefn Du Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20192019 No. 978 (W. 169)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 6 (Cyfnewidfa Tyrpeg Nant) i Gyffordd 7 (Cyfnewidfa Cefn Du), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
  The A494 Trunk Road (Pwllglas, Near Ruthin, Denbighshire) (50 mph and 40 mph Speed Limits) Order 20192019 No. 977 (W. 168)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Pwll-glas, ger Rhuthun, Sir Ddinbych) (Terfynau Cyflymder 50 mya a 40 mya) 2019
  The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential and Miscellaneous Amendments) Regulations 20192019 No. 976 (W. 167)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019
  The A470 Trunk Road (Talerddig, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 20192019 No. 944 (W. 166)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Talerddig, Powys) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019
  The A487 Trunk Road (East Street, Bridge Street & West Street, Newport, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20192019 No. 942 (W. 165)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (East Street, Bridge Street a West Street, Trefdraeth, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2019
  The Code of Practice in relation to Local Authority Fostering Services (Appointed Day) (Wales) Order 20192019 No. 938 (W. 164)Offerynnau Statudol Cymru
  Gorchymyn y Cod Ymarfer mewn perthynas â Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2019
  The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 20192019 No. 932 (W. 163)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019
  The National Health Service (Welsh Language in Primary Care Services) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20192019 No. 917 (W. 162)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
  The Education (Student Support) (Postgraduate Master’s Degrees) (Wales) Regulations 20192019 No. 895 (W. 161)Offerynnau Statudol Cymru
  Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019

  Yn ôl i’r brig