Search Legislation

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cwricwlwm lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4

  1. Cyffredinol

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Dyletswydd i weithredu gofynion cyffredinol

   3. 3.Y cwricwlwm sylfaenol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yng Nghymru

  2. Llunio cwricwla lleol

   1. 4.Llunio cwricwla lleol ar gyfer disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4

   2. 5.Cwricwla lleol: yr Iaith Gymraeg

   3. 6.Awdurdodau â mwy nag un cwricwlwm lleol

  3. Hawlogaethau

   1. 7.Dewisiadau disgyblion o gyrsiau cwricwlwm lleol

   2. 8.Hawlogaethau disgyblion o ran y cwricwlwm lleol

   3. 9.Penderfyniad pennaeth ysgol ynghylch hawlogaeth

   4. 10.Cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol

   5. 11.Penderfyniad pennaeth ysgol i ddileu hawlogaeth

  4. Cydweithio

   1. 12.Cynllunio'r cwricwlwm lleol

   2. 13.Cyflawni hawolgaethau'r cwricwlwm lleol: cydweithio

   3. 14.Cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau

  5. Atodol

   1. 15.Pŵer i ddiwygio meysydd dysgu

   2. 16.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i blant nad ydynt yn ddisgyblion cofrestredig

   3. 17.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i blant sy'n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig

   4. 18.Cwricwlwm lleol: cyfarwyddiadau

   5. 19.Pwerau i newid neu ddileu gofynion ar gyfer y pedwerydd cyfnod allweddol

   6. 20.Rheoliadau a gorchmynion: y weithdrefn

 3. RHAN 2 Cwricwlwm lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed

  1. Cyffredinol

   1. 21.Addysg a hyfforddiant ar gyfer personau 16 i 18 oed

  2. Llunio cwricwla lleol

   1. 22.Llunio cwricwla lleol ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed

   2. 23.Cwricwla lleol: yr Iaith Gymraeg

   3. 24.Ardaloedd â mwy nag un cwricwlwm lleol

  3. Hawlogaethau

   1. 25.Penderfynu “relevant school or institution” ar gyfer disgybl

   2. 26.Dewisiadau disgyblion o gyrsiau cwricwlwm lleol

   3. 27.Hawlogaethau myfyrwyr o ran y cwricwlwm lleol

   4. 28.Penderfyniad pennaeth ysgol neu bennaeth sefydliad ynghylch hawlogaeth

   5. 29.Cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol

   6. 30.Penderfyniad pennaeth ysgol neu bennaeth sefydliad i ddileu hawlogaeth

  4. Cydweithio

   1. 31.Cynllunio'r cwricwlwm lleol

   2. 32.Cyflawni hawlogaethau'r cwricwlwm lleol: cydweithio

   3. 33.Cydweithio: canllawiau a chyfarwyddiadau

  5. Atodol

   1. 34.Pŵer i ddiwygio meysydd dysgu

   2. 35.Y cwricwlwm lleol: dehongli

   3. 36.Cwricwlwm lleol: cyfarwyddiadau

   4. 37.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i fyfyrwyr sy'n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig neu fyfyrwyr a chanddynt anawsterau dysgu

   5. 38.Cymhwyso darpariaethau cwricwlwm lleol i sefydliadau o fewn sector addysg uwch

   6. 39.Rheoliadau a gorchmynion: y weithdrefn

 4. RHAN 3 Gwasanaethau sy'n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau

  1. Gwasanaethau cymorth i ddysgwyr

   1. 40.Gwasanaethau a ddarperir gan ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

   2. 41.Dyletswyddau cyrff llywodraethu

   3. 42.Diwygiadau i Ddeddf Dysgu a Medrau 2000

  2. Llwybrau Dysgu

   1. 43.Y ddogfen llwybr dysgu

   2. 44.Llwybrau dysgu: dehongli

  3. Darparu gwybodaeth am y cwricwlwm

   1. 45.Darparu gwybodaeth am y cwricwlwm

 5. RHAN 4 Amrywiol ac atodol

  1. 46.Rheoliadau sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cwricwlwm lleol

  2. 47.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  3. 48.Gorchmynion a rheoliadau

  4. 49.Cychwyn

  5. 50.Enw byr

  1. YR ATODLEN

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p. 21)

   2. 2.Yn yr adrannau a grybwyllir ym mharagraff 3 yn lle...

   3. 3.Yr adrannau yw 32(1), 33, 34, 35(2) a (5), 36(1),...

   4. 4.Yn adran 31— (a) yn is-adran (1) yn lle “National...

   5. 5.Yn adran 32(3) yn lle— (a) “on it” rhodder “on...

   6. 6.Yn adran 34— (a) yn is-adran (2)(a) yn lle “itself”...

   7. 7.Yn adran 35— (a) yn is-adran (1) yn lle—

   8. 8.Yn adran 37— (a) yn is-adran (2) yn lle “its...

   9. 9.Yn adran 40(5) yn lle “its decisions” rhodder “their decisions”....

   10. 10.Yn adran 41— (a) yn is-adrannau (2) i (4) yn...

   11. 11.Deddf Addysg 2002 (p. 32)

   12. 12.Yn yr adrannau a grybwyllir ym mharagraff 13 yn lle...

   13. 13.Yr adrannau yw 100(6) a (8), 101(3), 102, 103(4), 105(4)...

   14. 14.Yn adran 100(1) yn lle “The National Assembly for Wales...

   15. 15.Yn adrannau 108(1) a (3) yn lle pob cyfeiriad at...

   16. 16.Yn adrannau 111(5) a 118 yn lle “the Assembly” rhodder...

   17. 17.Yn adran 111(5) yn lle “specified by it” rhodder “specified...

   18. 18.Yn adran 114(6) yn lle “appears to it” rhodder “appears...

   19. 19.Yn adran 117 yn lle— (a) “the National Assembly for...

   20. 20.Yn adran 118 yn lle— (a) “it may require” rhodder...

   21. 21.Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)

   22. 22.Yn Nhabl 2 ym mharagraff 35 o Atodlen 11—

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources