Search Legislation

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

46Rheoliadau sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cwricwlwm lleol

This section has no associated Explanatory Notes

(1)Os yw Gweinidogion Cymru o'r farn a grybwyllir yn is-adran (2), cânt wneud darpariaeth drwy reoliadau, at ddibenion penodedig deddfiad, ynghylch yr amgylchiadau—

(a)pan fo, neu pan na fo, person i'w ystyried—

(i)yn un y mae addysg yn cael ei darparu ar ei gyfer mewn ysgol;

(ii)yn ddisgybl ofrestredig ysgol neu riant cofrestredig disgybl o'r fath;

(iii)yn un sydd mewn ysgol;

(iv)yn un sy'n mynychu ysgol neu'n bresennol ynddi;

(v)yn un sy'n cael addysg mewn ysgol;

(vi)yn un sy'n astudio, neu'n bwriadu astudio, mewn ysgol;

(vii)yn un sy'n cael ei dderbyn i ysgol neu y gwrthodwyd ei dderbyn i ysgol;

(viii)yn un sy'n gwneud cais i gael ei dderbyn i ysgol, yn cynnig derbyn person i ysgol, yn derbyn neu'n gwrthod derbyn cais person i gael ei dderbyn i ysgol neu'n penderfynu derbyniadau i ysgol;

(ix)yn un sydd wedi penderfynu ym mha ysgol y darperir addysg i blentyn;

(x)yn un y caniateir codi taliadau ar ei gyfer ynghylch cael ei dderbyn i ysgol a gynhelir.

(b)pan fo, neu pan na fo, trefniadau ar gyfer darparu addysg ar ran ysgol i'w hystyried yn drefniadau derbyn;

(c)pan fo, neu pan na fo, trefniadau ar gyfer galluogi mynegi dymuniadau ynghylch ym mha ysgol y mae'r person sy'n mynegi'r dymuniad yn dymuno y darperir addysg ar ei gyfer ei hun neu ar gyfer person arall yn gymwys;

(d)pan fo, neu pan na fo, person i'w ystyried—

(i)yn un sy'n cael addysg neu hyfforddiant mewn sefydliad yn y sector addysg bellach;

(ii)yn un sy'n mynychu'r sefydliad hwnnw, neu'n bresennol ynddo;

(iii)yn fyfyriwr y sefydliad hwnnw, neu'n fyfyriwr sydd ynddo;

(iv)yn un sy'n astudio, neu'n bwriadu astudio, yn y sefydliad hwnnw;

(v)yn un sy'n gwneud cais i gael ei dderbyn i'r sefydliad hwnnw, yn cynnig derbyn person i'r sefydliad hwnnw, yn derbyn neu'n gwrthod derbyn cais person i gael ei dderbyn i'r sefydliad hwnnw, yn dethol person i gael ei dderbyn i'r sefydliad hwnnw neu'n penderfynu derbyniadau i'r sefydliad hwnnw;

(vi)mewn perthynas â'r sefydliad hwnnw, yn berson anabl.

(2)Y farn yw bod y ddarpariaeth yn angenrheidiol, yn ddymunol neu'n hwylus mewn cysylltiad â gweithredu'r diwygiadau a wnaed i Ddeddf Addysg 2002 (p. 32) a Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p. 21) gan Rannau 1 a 2 o'r Mesur hwn.

(3)Mae'r dibenion y caniateir eu pennu o dan is-adran (1) yn cynnwys y rhai sy'n ymwneud â gwneud rheoliadau neu orchymyn o dan ddeddfiad.

(4)Yn yr adran hon mae “deddfiad” yn cynnwys deddfiad—

(a)sydd wedi'i gynnwys yn y Mesur hwn; neu

(b)sydd wedi'i gynnwys mewn Deddf Seneddol neu un o Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gaiff ei basio ar ôl pasio'r Mesur hwn.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources