Chwilio Deddfwriaeth

Nodiadau Esboniadol i Deddf Cymwysterau Cymru 2015

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Cymwysterau Cymru 2015. For more information about understanding Explanatory Notes Rhagor o Adnoddau.

 1. Cyflwyniad

  1. Y Cefndir

  2. Crynodeb o’r Bil

 2. Sylwebaeth Ar Yr Adrannau

  1. Rhan 2: Sefydlu a Phrif Nodau Cymwysterau Cymru

   1. Adran 2: Sefydlu Cymwysterau Cymru

   2. Adran 3: Prif nodau Cymwysterau Cymru

  2. Rhan 3: Cydnabod Cyrff Dyfarnu

   1. Adran 4: Cydnabod cyrff dyfarnu

   2. Adran 5: Dyletswydd i osod meini prawf cydnabod cyffredinol

   3. Adran 6: Pŵer i osod meini prawf cydnabod sy’n benodol i gymhwyster

   4. Adran 7: Diwygio meini prawf cydnabod cyffredinol a meini prawf cydnabod sy’n benodol i gymhwyster

   5. Adran 8: Cydnabod corff dyfarnu yn gyffredinol

   6. Adran 9: Cydnabod corff dyfarnu mewn ffordd sy’n benodol i gymhwyster

   7. Adran 10: Pŵer i wneud rheolau ynghylch ceisiadau am gydnabyddiaeth

  3. Rhan 4: Cymwysterau Blaenoriaethol a Chymeradwyo Cymwysterau

   1. Adran 13: Dyletswydd i lunio rhestr o gymwysterau blaenoriaethol

   2. Adran 14: Cymwysterau blaenoriaethol cyfyngedig

   3. Adran 15: Pŵer i wneud trefniadau i ddatblygu cymhwyster blaenoriaethol cyfyngedig

   4. Adran 16: Cymeradwyo cymhwyster blaenoriaethol cyfyngedig a ddatblygir yn unol â threfniadau adran 15

   5. Adran 17: Cymeradwyo cymhwyster blaenoriaethol cyfyngedig yn absenoldeb trefniadau adran 15

   6. Adran 18: Cymeradwyo cymwysterau blaenoriaethol anghyfyngedig

   7. Adran 19: Cymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn gymwysterau blaenoriaethol

   8. Adran 20: Meini prawf cymeradwyo

   9. Adran 21: Pŵer i bennu gofynion sylfaenol

   10. Adran 22: Amodau cymeradwyo

   11. Adran 23: Cyfnod para’r gymeradwyaeth

   12. Adran 24: Rheolau ynghylch ceisiadau am gymeradwyaeth

   13. Adran 25: Ildio cymeradwyaeth

   14. Adran 26: Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad ag ildio cymeradwyaeth

   15. Adran 27: Tynnu cymeradwyaeth yn ôl

   16. Adran 28: Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad a thynnu cymeradwyaeth yn ôl

  4. Rhan 5:Dynodi Cymwysterau Eraill

   1. Adran 29: Dynodi cymwysterau eraill

   2. Adran 30: Darpariaeth bellach ynghylch dynodiadau adran 29

   3. Adran 31: Darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â dynodiadau adran 29

   4. Adran 32: Dirymu dynodiadau adran 29

   5. Adran 33: Rheolau ynghylch ceisiadau am ddynodiad

  5. Rhan 6: Darpariaeth Bellach Sy’N Berthnasol I Gydnabod, Cymeradwyo a Dynodi

   1. Adran 34: Cyfyngu ar gyllido a darparu cyrsiau penodol

   2. Adran 35: Dyfarnu cymhwyster a gymeradwywyd yng Nghymru: cyfyngu ar gymhwyso amodau a osodir gan Ofqual

   3. Adran 36: Cyfyngu ar gymhwyso amodau a osodir gan Gymwysterau Cymru

  6. Rhan 7: Gorfodi

   1. Adran 37: Pŵer i roi cyfarwyddydau

   2. Adrannau 38 i 40: Cosbau ariannol

   3. Adrannau 41 i 43: Adennill costau ar gyfer gosod sancsiynau; apelau a llog

   4. Adran 44: Mynd i mewn i fangre a’i harolygu

  7. Rhan 8: Atodol

   1. Adran 45: Darparu gwasanaethau etc gan Gymwysterau Cymru

   2. Adran 46: Adolygu ac ymchwil

   3. Adran 47: Datganiad polisi a datganiad ynghylch ymgynghori

   4. Adran 48: Cwynion

   5. Adran 49: Cynllun codi ffioedd

   6. Adran 52: Cydweithio

  8. Rhan 9: Cyffredinol

   1. Adran 55: Rheoliadau

   2. Adran 56: Dehongli cyfeiriadau at “cymhwyster”

   3. Adran 57: Dehongli cyffredinol a mynegai o ymadroddion wedi eu diffinio

   4. Adran 58: Diwygiadau canlyniadol

   5. Adran 59: Pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc

   6. Adran 60: Dod i rym

   7. Adran 61: Enw byr a chynnwys y Ddeddf fel un o’r Deddfau Addysg

  9. Atodlen 1 Cymwysterau Cymru

   1. Rhan 1 - Sefydlu Cymwysterau Cymru

    1. Paragraff 1: Statws

    2. Paragraff 2: Aelodaeth

    3. Paragraffau 3 i 9: Y cadeirydd ac aelodau arferol

    4. Paragraffau 10 i 16: Y prif weithredwr a staff eraill

    5. Paragraffau 17 a 18: Pwyllgorau

    6. Paragraffau 19 i 21: Dirprwyo

    7. Paragraffau 22 i 25: Gweithdrefn

    8. Paragraff 26: Cofrestr buddiannau

    9. Paragraff 27: Pwerau atodol

    10. Paragraffau 28 i 30: Adroddiadau blynyddol ac adroddiadau eraill

    11. Paragraff 31: Ariannu

    12. Paragraffau 32 - 34: Cyfrifon ac archwilio

    13. Paragraff 35: Cynnal ymchwiliadau i’r defnydd o adnoddau

   2. Atodlen 1 Rhan 2

    1. Paragraffau 36 - 40: Diwygiadau canlyniadol

  10. Atodlen 2: Trosglwyddo Eiddo a Staff I Gymwysterau Cymru

  11. Atodlen 3: Darpariaeth Bellach Ynghylch Cydnabod Cyrff Dyfarnu

   1. Paragraff 1: Cyfnod para cydnabyddiaeth

   2. Paragraffau 2 a 3: Amodau cydnabod safonol

   3. Paragraffau 4 a 5: Amodau arbennig y caniateir i gydnabyddiaeth fod yn ddarostyngedig iddynt

   4. Paragraffau 6 i 11: Amodau capio ffioedd

   5. Paragraffau 12 i 16: Amodau trosglwyddo

   6. Paragraffau 17 a 18: Ildio cydnabyddiaeth

   7. Paragraffau 19 i 23: Tynnu cydnabyddiaeth yn ôl

  12. Atodlen 4: Diwygiadau Canlyniadol

 3. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Nodiadau Esboniadol Tabl o’r Cynnwys

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill