Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am English language Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dod o hyd i 44 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol
Complete
Set ddata gyflawn 2012 - 2020

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

20102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

  • Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (44)
Sort ascending by TeitlSort descending by Blynyddoedd a RhifauMath o ddeddfwriaeth
Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Act 20202020 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020
National Health Service (Indemnities) (Wales) Act 20202020 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020
Senedd and Elections (Wales) Act 20202020 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020
Legislation (Wales) Act 20192019 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019
Public Services Ombudsman (Wales) Act 20192019 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019
Explanatory Notes2019 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019
Childcare Funding (Wales) Act 20192019 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019
Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 20182018 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018
Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 20182018 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018
Law Derived from the European Union (Wales) Act 2018 (repealed)2018 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (diddymwyd)
Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 20182018 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018
Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 20182018 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018
Trade Union (Wales) Act 20172017 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017
Landfill Disposals Tax (Wales) Act 20172017 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017
Public Health (Wales) Act 20172017 anaw 2Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017
Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 20172017 anaw 1Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017
Tax Collection and Management (Wales) Act 20162016 anaw 6Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016
Nurse Staffing Levels (Wales) Act 20162016 anaw 5Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016
Historic Environment (Wales) Act 20162016 anaw 4Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016
Environment (Wales) Act 20162016 anaw 3Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Yn ôl i’r brig