Search Legislation

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Samplu a Dadansoddi a Sylweddau Annymunol Penodedig) (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyffredinol a rhagarweiniol

  1. 1.Enwi, cymhwyso a chychwyn

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Amnewid metrig rhagnodedig

 3. RHAN 2 Gofynion amrywiol mewn perthynas â samplu a dadansoddi

  1. 4.Dulliau o anfon sampl derfynol

  2. 5.Cymwysterau dadansoddwyr

  3. 6.Dadansoddi ac eithrio yng nghwrs rheolaethau swyddogol

  4. 7.Ffurf tystysgrif dadansoddi

 4. RHAN 3 Diwygio ac addasu deddfwriaeth arall mewn cysylltiad â samplu a dadansoddi

  1. 8.Diwygio neu addasu'r Ddeddf

  2. 9.Yn adran 66(1) (dehongli Rhan IV) mewnosoder yn y lle...

  3. 10.Bydd adran 68 (dyletswydd gwerthwr i roi datganiad statudol), i'r...

  4. 11.Bydd adran 69 (marcio deunydd a baratoir ar gyfer ei...

  5. 12.Bydd adran 70 (defnyddio enwau neu ymadroddion ag ystyron rhagnodedig)...

  6. 13.Bydd adran 71 (manylion sydd i'w rhoi am rai nodweddion...

  7. 14.Yn adran 73 (cynhwysion niweidiol mewn bwydydd anifeiliaid)—

  8. 15.Yn adran 73A— (a) yn is-adran (1)—

  9. 16.Bydd adran 75 (hawl prynwr i gael cymryd a dadansoddi...

  10. 17.Bydd adran 76 (p?er arolygydd i fynd i mewn i...

  11. 18.Bydd adran 77 (rhannu samplau a dadansoddi gan ddadansoddwr amaethyddol)...

  12. 19.Bydd adran 78 (dadansoddi pellach gan Gemegydd y Llywodraeth) i'r...

  13. 20.Bydd adran 79 (darpariaethau atodol mewn perthynas â samplau a...

  14. 21.Diwygio'r Rheoliadau Hylendid Bwyd Anifeiliaid

  15. 22.Diwygio Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Cymru) 2004

  16. 23.Diwygio Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009

  17. 24.Dirymiad

 5. RHAN 4 Sylweddau annymunol

  1. 25.Diwygio Rheoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

 6. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Ffurf Tystysgrif Dadansoddi

   1. 1.Mewnosoder enw'r awdurdod lleol.

   2. 2.Mewnosoder y dyddiad.

   3. 3.Mewnosoder enw'r person sy'n cyflwyno'r sampl i'w dadansoddi a dull...

   4. 4.Mewnosoder yr enw neu'r disgrifiad a roddir i'r deunydd.

   5. 5.Mewnosoder y marc adnabod sydd ar y sampl a'r dyddiad...

   6. 6.Noder y manylion a farciwyd, a labelwyd neu a ddogfennwyd...

   7. 7.Mewnosoder y canlyniadau perthnasol, y casgliadau a dynnwyd o'r canlyniadau...

   8. 8.Mewn achosion o ddadansoddi sylweddau nad oes dull wedi ei...

  2. ATODLEN 2

   Cofnodion i'w hamnewid ym Mhennod A o Atodlen 5 i Reoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

  3. ATODLEN 3

   Cofnodion i'w hamnewid ym Mhennod B o Atodlen 5 i Reoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

  4. ATODLEN 4

   Cofnodion i'w hamnewid ym Mhennod C o Atodlen 5 i Reoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources