Search Legislation

Gorchymyn Deddf Partneriaeth Sifil 2004 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Y diwygiadau i is-ddeddfwriaeth

 4. Llofnod

  1. YR ATODLEN

   Y DIWYGIADAU I OFFERYNNAU STATUDOL

   1. 1.Rheoliadau Awdurdod Datblygu Cymru (Iawndal) 1976

   2. 2.Gorchymyn Mynwentydd Awdurdodau Lleol 1977

   3. 3.Rheoliadau Dyfarndaliadau'r Wladwriaeth (Bwrsarïau'r Wladwriaeth ar gyfer Addysg Oedolion) (Cymru) 1979

   4. 4.Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 1988

   5. 5.Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd i Ymwelwyr Tramor) 1989

   6. 6.Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio a Thâl Cymunedol 1989

   7. 7.Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) 1992

   8. 8.Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) 1992

   9. 9.Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) 1992

   10. 10.Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Cymru) 1995

   11. 11.Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996

   12. 12.Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) 1998

   13. 13.Rheoliadau Addysg (Llywodraeth Ysgol) (Cymru) 1999

   14. 14.Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2000

   15. 15.Rheoliadau'r Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2000

   16. 16.Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001

   17. 17.Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002

   18. 18.Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) 2002

   19. 19.Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002

   20. 20.Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2003

   21. 21.Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003

   22. 22.Rheoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003

   23. 23.Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) 2004

   24. 24.Rheoliadau Cwmnïau RTM (Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu) (Cymru) 2004

   25. 25.Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Cymru) 2004

   26. 26.Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) 2004

   27. 27.Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynnal Refferenda) (Cymru) 2004

   28. 28.Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2004

   29. 29.Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004

 5. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources