Search Legislation

Rheoliadau Porthiant (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enw, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dehongli

 4. 3.Deunydd rhagnodedig

 5. 4.Materion y mae'n ofynnol eu cynnwys neu y caniateir eu cynnwys mewn gosodiad statudol neu eu datgan fel arall

 6. 5.Mathau o osodiad statudol

 7. 6.Cofrestr farciau

 8. 7.Cyfyngiadau ar amrywiadau

 9. 8.Priodoli ystyron

 10. 9.Dull pecynnu a selio porthiant cyfansawdd, ychwanegion a rhag-gymysgeddau

 11. 10.Rheoli deunyddiau porthiant

 12. 11.Rheoli ychwanegion mewn porthiant

 13. 12.Rheoli porthiant a deunyddiau porthiant sy'n cynnwys deunyddiau annymunol

 14. 13.Rheoli porthiant cyfansawdd sy'n cynnwys deunyddiau gwaharddedig

 15. 14.Rheoli ffynonellau protein penodol

 16. 15.Rheoli'r haearn a gynhwysir mewn porthiant sy'n cymryd lle llaeth

 17. 16.Rheoli lludw sy'n annhoddadwy mewn asid hydroclorig mewn porthiant cyfansawdd

 18. 17.Rheoli porthiant a fwriedir at ddibenion maethiadol penodol, a darpariaethau atodol ynghylch y gosodiadau statudol

 19. 18.Diwygio Deddf Amaethyddiaeth 1970 mewn perthynas â phob porthiant

 20. 19.Diwygio Deddf Amaethyddiaeth 1970 mewn perthynas â phorthiant wedi'i fewnforio

 21. 20.Esemptiadau rhag y Rheoliadau hyn

 22. 21.Esemptiadau pellach rhag y Rheoliadau hyn

 23. 22.Gorfodi darpariaethau a wnaed o dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972

 24. 23.Diddymiadau

 25. 24.Diwygio adran 74A(3) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970

 26. 25.Diwygio Rheoliadau Porthiant (Samplu a Dadansoddi) 1999

 27. 26.Diwygio Rheoliadau Porthiant (Sefydliadau a Chyfryngwyr) 1999

 28. 27.Diwygio Rheoliadau Porthiant (Gorfodi) 1999

 29. Llofnod

 30. ATODLENNI

  1. 1

   Dulliau cyfrifo gwerth egni porthiant cyfansawdd (“Methods of calculating the energy value of compound feeds”)

  2. 2

   Rheoli deunyddiau porthiant (“Control of feed materials”)

  3. 3

   Ychwanegion a ganiateir a darpariaethau ynghylch eu defnyddio (“Permitted additives and provisions relating to their use)

  4. 4

   Cynnyws y gosodiad statudol neu'r datganaid arall (ac eithrio ychwanegion neu rag- gymysgeddau na chynhwysir mohonynt mewn porthiant) (“Contents of the statutory statement or other declaration (except for additives and premixtures not contained in feeding stuffs)”)

  5. 5

   Cynnwys y gosodiad statudol (ar gyfer ychwanegion a rhag-gymysgeddau na chynhwysir mohonynt mewn porthiant) (“Contents of the statutory statement (for additives and premixtures not contained in feeding stuffs)

  6. 6

   Cyfyngiadau ar amrywiadau (“Limits of variation”)

  7. 7

   Cyfyngiadau rhagnodedig ar gyfer sylweddau annymunol (“Prescribed limits for undesirable substances”)

  8. 8

   Rheoli ffynonellau protein penodol (“Control of certain protein sources”)

  9. 9

   Porthiant a ganiateir at ddibenion maethiadol penodol a darpariaethau ynghylch eu defnyddio (“Permitted feeding stuffs for particular nutritional purposes and provisions relating to their use”)

  10. 10

   Categorïau o ddeunyddiau porthiant i'w defnyddio mewn perthynas â phorthiant cyfansawdd (“Categories of feed materials for use in relation to compound feeding stuffs”).

 31. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources