Search Legislation

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dehongli

 4. 3.Yr awdurdodau lleol a gaiff weithredu trefniadau amgen

 5. 4.Ffurf trefniadau amgen

 6. 5.Gofynion pwyllgorau ac is-bwyllgorau

 7. 6.Prif bwyllgorau craffu a phwyllgorau craffu

 8. 7.Swyddogaethau sydd i fod yn gyfrifoldeb i'r Bwrdd

 9. 8.Swyddogaethau nad ydynt i fod yn gyfrifoldeb i'r Bwrdd

 10. 9.Swyddogaethau a all fod yn gyfrifoldeb i Fwrdd awdurdod

 11. 10.Swyddogaethau nad ydynt i fod yn gyfrifoldeb i Fwrdd awdurdod yn unig

 12. 11.Cyflawni swyddogaethau penodedig gan awdurdodau

 13. 12.Cyfarwyddiadau gan y Bwrdd i bwyllgorau cynllunio a phwyllgorau trwyddedu

 14. 13.pŵer i wneud trefniadau: yr awdurdod lleol a'r Bwrdd

 15. 14.Cyflawni swyddogaethau gan bwyllgorau ardal

 16. 15.Cyflawni swyddogaethau gan awdurdod lleol arall

 17. 16.Trefniadau i swyddogaethau awdurdod lleol gael eu cyflawni gan Fwrdd awdurdod lleol arall

 18. 17.Y cyfrifoldeb dros swyddogaethau a ddirprwyir i awdurdod lleol arall

 19. 18.Swyddogaethau a ddirpwyir i awdurdod lleol arall

 20. 19.Arfer swyddogaethau ar y cyd

 21. 20.Aelodau cyd-bwyllgorau

 22. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   SWYDDOGAETHAU NAD YDYNT I FOD YN GYFRIFOLDEB I FWRDD AWDURDOD

  2. ATODLEN 2

   SWYDDOGAETHAU A ALL FOD YN GYFRIFOLDEB I FWRDD AWDURDOD (OND NAD OES ANGEN IDDYNT FOD FELLY)

   1. 1.Unrhyw swyddogaeth a dan Ddeddf leol heblaw swyddogaeth a bennir...

   2. 2.Dyfarnu ar apêl yn erbyn unrhyw benderfyniad a wnaed gan...

   3. 3.Penodi byrddau adolygu o dan reoliadau o dan is-adran (4)...

   4. 4.Gwneud trefniadau yn unol ag is-adran (1) o adran 67...

   5. 5.Gwneud trefniadau yn unol ag adran 94(1) a (4) o...

   6. 6.Gwneud trefniadau yn unol ag adran 95(2) o Ddeddf Safonau...

   7. 7.Gwneud trefniadau o dan adran 20 (cwestiynau ynghylch materion yr...

   8. 8.Gwneud penodiadau o dan baragraffau 2 i 4 (penodi aelodau...

   9. 9.Cynnal adolygiadau'r gwerth gorau yn unol â darpariaethau unrhyw orchymyn...

   10. 10.Unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â thir halogedig).

   11. 11.Cyflawni unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â rheoli llygredd neu reoli...

   12. 12.Cyflwyno hysbysiad atal mewn perthynas â niwsans statudol).

   13. 13.Pasio cynnig y dylai Atodlen 2 i Ddeddf Sŵn a...

   14. 14.Archwilio ardal yr awdurdod i ddod o hyd i unrhyw...

   15. 15.Ymchwilio i unrhyw gŵyn ynghylch bodolaeth niwsans statudol).

   16. 16.Sicrhau gwybodaeth o dan adran 330 o Ddeddf Cynllunio Gwlad...

   17. 17.Sicrhau manylion personau sydd â buddiant mewn tir o dan...

   18. 18.Gwneud cytundebau ar gyfer gwneud gwaith priffyrdd.

   19. 19.Penodi unrhyw unigolyn— (a) i unrhyw swydd heblaw swydd y...

   20. 20.Y pŵer i wneud taliadau neu i roi budd-daliadau eraill...

   21. 21.Cyflawni unrhyw swyddogaeth gan awdurdod sy'n gweithredu fel awdurdod harbwr....

  3. ATODLEN 3

   SWYDDOGAETHAU NAD YDYNT I FOD YN GYFRIFOLDEB I FWRDD AWDURDOD YN UNIG

  4. ATODLEN 4

   AMGYLCHIADAU NAD YW SWYDDOGAETHAU I FOD YN GYFRIFOLDEB I FWRDD AWDURDOD ODANYNT

 23. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources