Search Legislation

Rheoliadau Tir Halogedig(Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn, cymhwyso a dehongli

 3. 2.Tir y mae'n ofynnol ei ddynodi'n safle arbennig

 4. 3.Llygru dyfroedd a reolir

 5. 4.Cynnwys hysbysiadau adfer

 6. 5.Cyflwyno copïau o hysbysiadau adfer

 7. 6.Iawndal am hawliau mynediad etc.

 8. 7.Seiliau apêl yn erbyn hysbysiad adfer

 9. 8.Apelau i lys ynadon

 10. 9.Apelau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 11. 10.Gwrandawiadau ac ymchwiliadau lleol

 12. 11.Hysbysu ynghylch penderfyniad y Cynulliad Cenedlaethol ar apêl

 13. 12.Addasu hysbysiad adfer

 14. 13.Apelau i'r Uchel Lys

 15. 14.Atal hysbysiad adfer

 16. 15.Cofrestrau

 17. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   SAFLEOEDD ARBENNIG

   1. 1.Rhestrir y teuluoedd a'r grwpiau canlynol o sylweddau at ddibenion...

   2. 2.Rhestrir y ffurfiadau creigiau canlynol at ddibenion rheoliad 3(c)(ii)— Crag...

  2. ATODLEN 2

   IAWNDAL AM HAWLIAU MYNEDIAD ETC.

   1. 1.Dehongli

   2. 2.Y cyfnod ar gyfer gwneud cais

   3. 3.Dull gwneud cais

   4. 4.Colled a difrod y mae iawndal yn daladwy ar eu cyfer

   5. 5.Y sail ar gyfer asesu'r iawndal

   6. 6.Talu iawndal a phenderfynu dadleuon

  3. ATODLEN 3

   COFRESTRAU

   1. 1.Hysbysiadau adfer

   2. 2.Apelau yn erbyn hysbysiadau adfer

   3. 3.Unrhyw benderfyniad ar apêl o'r fath.

   4. 4.Datganiadau adfer

   5. 5.Mewn perthynas ag unrhyw ddatganiad adfer o'r fath—

   6. 6.Datganiadau adfer

   7. 7.Mewn perthynas ag unrhyw ddatganiad adfer o'r fath—

   8. 8.Apelau yn erbyn hysbysiadau codi tâl

   9. 9.Unrhyw benderfyniad ar apêl o'r fath.

   10. 10.Dynodi safleoedd arbennig

   11. 11.Hysbysu adferiad honedig

   12. 12.Collfarnau am dramgwyddau o dan adran 78M

   13. 13.Canllawiau a roddir o dan adran 78V(1)

   14. 14.Rheolaethau amgylcheddol eraill

   15. 15.Pan fydd yr awdurdod yn cael ei wahardd yn rhinwedd...

   16. 16.Pan fydd yr awdurdod, o ganlyniad i gydsyniad a roddwyd...

 18. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources