Search Legislation

Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau) 2000

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN I CYFLWYNIAD

  1. 1.Enwi a chychwyn

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN II COFRESTRU ATHRAWON

  1. 3.Anghymhwyso rhag cofrestru

  2. 4.Ceisiadau am gofrestru

  3. 5.Cofrestru pan sefydlir y Gofrestr

  4. 6.Cynnwys y Gofrestr

  5. 7.Rhannu'r Gofrestr yn rhannau ar wahân

  6. 8.Diwygio cofnodion yn y Gofrestr

  7. 9.Codi ffioedd cofrestru

  8. 10.Tynnu cofnodion oddi ar y Gofrestr

  9. 11.Rhoi tystysgrifau cofrestru, a'u ffurf

  10. 12.Hawl y cyhoedd i gael gwybodaeth o'r Gofrestr

 4. RHAN III COD YMARFER

  1. 13.Cyhoeddi Cod Ymarfer a'i ddiwygio

  2. 14.Darparu copïau o'r Cod Ymarfer

 5. RHAN IV RHOI GWYBODAETH

  1. 15.Rhoi gwybodaeth i athrawon ac eraill

  2. 16.Rhoi gwybodaeth i gyflogwyr

  3. 17.Rhoi gwybodaeth i Gyngor Addysgu Cyffredinol yr Alban

 6. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Y materion sydd i'w cofnodi yn y gofrestr wrth ochr enw athro neu athrawes

   1. 1.Y rhif cyfeirnod swyddogol, os oes un, a ddyrannwyd i'r...

   2. 2.Ai athro ynteu athrawes ydyw.

   3. 3.Dyddiad geni'r athro neu'r athrawes.

   4. 4.Os yw'n hysbys, unrhyw enw y câi'r athro neu'r athrawes...

   5. 5.Os yw'n hysbys, i ba grŵp hil y mae'r athro...

   6. 6.Os yw'n hysbys, a yw'r athro neu'r athrawes yn anabl....

   7. 7.Cyfeiriad cartref yr athro neu'r athrawes, neu gyfeiriad cyswllt arall,...

   8. 8.Rhif yswiriant gwladol yr athro neu'r athrawes.

   9. 9.(1) Os yw'n hysbys, pan yw'r athro neu'r athrawes yn...

   10. 10.Os yw'n hysbys, a yw'r athro neu'r athrawes wedi ymddeol,...

   11. 11.Os yw'n hysbys, pan fo gan yr athro neu'r athrawes...

   12. 12.Y dyddiad yr enillodd yr athro neu'r athrawes gymhwyster athro...

   13. 13.Os yw'n hysbys, y dyddiad yr ymgymerodd yr athro neu'r...

   14. 14.Pan yw'r athro neu'r athrawes wedi cwblhau cwrs hyfforddiant cychwynnol...

   15. 15.Pan enillodd yr athro neu'r athrawes gymhwyster athro neu athrawes...

   16. 16.Os ydynt yn hysbys — (a) manylion unrhyw gymhwyster sydd...

   17. 17.Os yw'n hysbys — (a) os yw'r athro neu'r athrawes...

   18. 18.(1) Pan yw'r athro neu'r athrawes wedi bwrw cyfnod ymsefydlu...

   19. 19.Os yw'n gymwys, nodyn i ddweud bod yr athro neu'r...

   20. 20.Y categori y caiff yr athro neu'r athrawes bleidleisio ynddo...

   21. 21.Telerau unrhyw gyfyngiad sydd mewn grym am y tro mewn...

   22. 22.Telerau unrhyw gyfyngiad sydd mewn grym am y tro mewn...

   23. 23.Nodyn i ddweud a yw'r athro neu'r athrawes wedi talu...

   24. 24.Os yw'n gymwys, nodyn i ddweud bod yr athro neu'r...

  2. ATODLEN 2

   Yr wybodaeth sydd i'w rhoi i gyflogwyr ac eraill

   1. 1.A yw'r athro neu'r athrawes wedi'u cofrestru neu beidio.

   2. 2.A yw'r athro neu'r athrawes yn athro neu'n athrawes gymwysedig...

   3. 3.Y dyddiad yr enillodd yr athro neu'r athrawes gymhwyster athro...

   4. 4.Os yw'n hysbys, pan fo gan yr athro neu'r athrawes...

   5. 5.Os yw'n hysbys, y dyddiad yr ymgymerodd yr athro neu'r...

   6. 6.Pan yw'r athro neu'r athrawes wedi cwblhau cwrs hyfforddiant cychwynnol...

   7. 7.Pan enillodd yr athro neu'r athrawes gymhwyster athro neu athrawes...

   8. 8.Os ydynt yn hysbys, (a) manylion unrhyw gymhwyster sydd gan...

   9. 9.Os yw'n hysbys — (a) os yw'r athro neu'r athrawes...

   10. 10.(1) Pan yw'r athro neu'r athrawes wedi bwrw cyfnod ymsefydlu...

   11. 11.Os yw'n gymwys, nodyn i ddweud bod yr athro neu'r...

   12. 12.Telerau unrhyw gyfyngiad neu fanylion unrhyw waharddiad sydd mewn grym...

   13. 13.Telerau unrhyw gyfyngiad neu fanylion unrhyw waharddiad sydd mewn grym...

   14. 14.Os yw'n gymwys, nodyn i ddweud bod yr athro neu'r...

 7. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources