Search Legislation

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

(a gyflwynir gan adran 72)

ATODLEN 1MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

Deddf Llysoedd Ynadon >1980 (p. 43)

1Diwygier Deddf Llysoedd Ynadon 1980 fel a ganlyn.

2Yn Adran 65 (ystyr achosion teulu), yn is-adran (1) ar ôl paragraff (nza) mewnosoder—

(nzb)sections 34 and 43 of the Children and Families (Wales) Measure 2010;.

Deddf Uwchlysoedd 1981 (p.54)

3Diwygier Deddf Uwchlysoedd 1981 fel a ganlyn.

4Yn Atodlen 1 (dosbarthiad busnes yn yr Uchel Lys) ar ôl paragraff 3(ea) ychwanegwch—

(eb)proceedings under section 43 of the Children and Families (Wales) Measure 2010;.

Deddf Plant 1989 (p. 41)

5Diwygier Deddf Plant 1989 fel a ganlyn.

6Yn adran 80 (arolygu cartrefi plant etc gan bersonau a awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru)—

(a)yn is-adran (1) hepgorer paragraff (i);

(b)yn is-adran (5) hepgorer paragraffau (h) ac (hh).

7Yn adran 105 (dehongli)—

(a)yn is-adran (1)—

(i)yn y diffiniad o “day care” hepgorer “(except in Part ZA)”;

(ii)yn y diffiniad o “hospital” hepgorer “(except in Schedule 9A)”;

(b)hepgorer is-adran (5A).

Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (p. 56)

8Diwygier Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 fel a ganlyn.

9Yn Atodlen 4A (mangreoedd na ddylid eu datgysylltu am beidio â thalu ffioedd) ym mharagraff 12(2) yn lle “Part 10A of the Children Act 1989” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

Deddf Amddiffyn Plant 1999 (p. 14)

10Diwygier Deddf Amddiffyn Plant 1999 fel a ganlyn.

11Yn adran 2A (pŵer awdurdodau penodol i atgyfeirio unigolion i'w cynnwys ar restr o bersonau a ystyrir yn anaddas i weithio gyda phlant), yn is-adran (1)(a) yn lle “Part 10A of the Children Act 1989” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

12Yn adran 9 (y Tribiwnlys), yn is-adran (2)—

(a)ym mharagraff (c) hepgorer “or under, or by virtue of, Part XA of that Act”;

(b)ym mharagraff (f), hepgorer “or”;

(c)ar ddiwedd paragraff (g), mewnosoder “; or”;

(d)ar ôl paragraff (g), mewnosoder—

(h)on an appeal under, or by virtue of, Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010.

Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

13Diwygier Deddf Safonau Gofal 2000 fel a ganlyn.

14Yn adran 55(3)(e)—

(a)yn lle “Assembly” yn y ddau le lle y mae'n ymddangos rhodder “Welsh Assembly Government”;

(b)yn lle “section 79T of that Act” rhodder “section 40 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

Deddf Plant 2004 (p. 31)

15Diwygier Deddf Plant 2004 fel a ganlyn.

16Yn adran 29 (cronfeydd data gwybodaeth: Cymru) yn is-adran (8)(a) yn lle “Part 10A of the Children Act 1989 (c 41)” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

Deddf Addysg 2005 (p.18)

17Diwygier Deddf Addysg 2005 fel a ganlyn.

18Yn adran 59 (adroddiadau cyfun), yn lle is-adran (1)(b) rhodder y canlynol—

(b)Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010 (child minding and day care for children),.

Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40)

19Diwygier adran 162 o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (fel y'i diwygiwyd gan Fesur Addysg (Cymru) 2009) fel a ganlyn.

20Yn is-adran (5A)—

(a)ar ôl paragraff (a) ychwanegwch—

(aa)make such provision as appears to them to be appropriate for the purpose of—

(i)repealing any reference in a Measure of the National Assembly for Wales to a children’s services authority (however expressed), and

(ii)replacing it, where it appears to them to be appropriate, with a reference (however expressed) to a Welsh local authority;;

(b)ym mharagraff (b), ar ôl “paragraph (a)” ychwanegwch “or paragraph (aa)”.

Deddf Gofal Plant 2006 (p. 21)

21Diwygier Deddf Gofal Plant 2006 fel a ganlyn.

22Yn adran 30 (dehongli Rhan 2) yn y diffiniad o “childcare”, yn lle “Part 10A of the Children Act 1989 (c 41)” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

23Yn adran 75 (anghymwyso rhag cofrestru), yn is-adran (3)(f) ar ôl “Part 10A of the Children Act 1989 (c 41)” mewnosoder “or under Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

24Yn adran 101 (darparu gwybodaeth am blant: Cymru)—

(a)yn is-adran (1)(a) yn lle “Part 10A of the Children Act 1989 (c 41)” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”;

(b)yn is-adran (9), yn y diffiniad o “child minding” a “day care” yn lle “Part 10A of the Children Act 1989” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42)

25Diwygier Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 fel a ganlyn.

26Yn Atodlen 1, paragraff 7A (pwyso plant a'u mesur)—

(a)yn is-baragraff (3) yn lle “Part 10A of the Children Act 1989” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”;

(b)yn is-baragraff (4) yn lle “Part 10A of the Children Act 1989” rhodder “Part 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”.

Deddf Diogelu Grwpiau Hawdd eu Niweidio 2006 (p. 47)

27Diwygier Deddf Diogelu Grwpiau Hawdd eu Niweidio 2006 fel a ganlyn.

28Yn Atodlen 4—

(a)ym mharagraff 1(6)(a) yn lle “section 79D of the Children Act 1989 (c41) ” rhodder “section 21 of the Children and Families (Wales) Measure 2010”;

(b)ym mharagraff 1(6)(b), ar ôl “eight” mewnosoder “(or such other age as may be substituted by order under section 19(4)(a) of the Children and Families (Wales) Measure 2010)”;

(c)ym mharagraff 3(2)(c), yn lle “(within the meaning of section 79A of the Children Act 1989 (c 41))” rhodder “(within the meaning of section 19 of the Children and Families (Wales) Measure 2010)”.

(a gyflwynwyd gan adran 73)

ATODLEN 2DIDDYMIADAU

Teitl byr a phennodGraddau'r diddymiad
Deddf Plant 1989 (p. 41)Yn adran 80(1), paragraff (i).
Yn adran 80(5), paragraffau (h) ac (hh).
Yn adran 105, is-adran (5A).
Rhan XA.
Atodlen 9A.
Deddf Addysg 2002 (p. 32)Adran 176.
Deddf Addysg 2005 (p. 18)Yn Atodlen 7, paragraffau 5 a 6.
Deddf Gofal Plant 2006 (p. 21)Yn Atodlen 2, paragraffau 5 i 18.
Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p. 40)Adran 167.
Deddf Addysg a Sgiliau 2008 (p. 25)Adran 158.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources