Chwilio Deddfwriaeth

Canlyniadau Chwilio

Mae eich chwiliad am Mesurau Eglwysig o 2009 wedi dod o hyd i 2 o ganlyniadau.

Results by year

Key

Partial
Set ddata rannol 1920 - 1987
Complete
Set ddata gyflawn 1988 - Presennol

Canlyniadau wedi eu grwpio fesul cyfnodau o 10 blwyddyn

Data is ordered by:

  • Amser of results
  • Cyfrif of results

Mae’r cyfrifon isod yn adlewyrchu’r nifer o ddogfennau ar deddfwriaeth.gov.uk sy’n cyfateb i’r chwiliad am eitemau o’r math hwn o ddeddfwriaeth ac nid yw’n fwriad iddynt ddynodi cyfanswm y ddeddfwriaeth a wnaed, a weithredwyd nac a fabwysiadwyd mewn blwyddyn benodol.

19201930194019501960197019801990200020102020

Narrow results by:

Deddfwriaeth yn ôl Math

Deddfwriaeth fesul Blwyddyn

Yn ôl i’r brig