Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2012 with a subject starting with N has returned 13 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

National Assistance Services, Wales

The National Assistance (Sums for Personal Requirements) (Assessment of Resources and Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20122012 No. 842 (W. 115)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2012

National Health Service, Wales

The Carers Strategies (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 282 (W. 46)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) (Diwygio) 2012
The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 4) Order 20122012 No. 191 (C. 5) (W. 30)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 4) 2012
The Health Act 2009 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20122012 No. 1288 (W. 165) (C. 45)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Iechyd 2009 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2012
The Integrated Family Support Teams (Composition of Teams and Board Functions) (Wales) Regulations 20122012 No. 202 (W. 33)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Cyfansoddiad Timau a Swyddogaethau Byrddau) (Cymru) 2012
The Integrated Family Support Teams (Family Support Functions) (Wales) Regulations 20122012 No. 204 (W. 34)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) 2012
The Integrated Family Support Teams (Review of Cases) (Wales) Regulations 20122012 No. 205 (W. 35)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Adolygu Achosion) (Cymru) 2012
The National Health Service (Dental Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1893 (W. 229)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2012
The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment)(Wales) Regulations 20122012 No. 684 (W. 92)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol)(Diwygio)(Cymru) 2012
The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 800 (W. 109)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2012
The Velindre National Health Service Trust Shared Services Committee (Wales) Regulations 20122012 No. 1261 (W. 156)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Pwyllgor Cydwasanaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Cymru) 2012
The Welsh Ministers and Local Health Boards (Transfer of Property, Rights and Liabilities) (Wales) Order 20122012 No. 1429 (W. 179)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Gweinidogion Cymru a Byrddau Iechyd Lleol (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2012
The Velindre National Health Service Trust (Establishment) (Amendment) Order 20122012 No. 1262 (W. 157)Wales Statutory Instruments

Back to top