Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2012 with a subject starting with A has returned 15 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Agriculture, Wales

The Beef and Pig Carcase Classification (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 948 (W. 125)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3093 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1238 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2012
The Red Meat Industry (Designation of Slaughterers and Exporters) (Wales) Order 20122012 No. 247 (W. 40)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwydiant Cig Coch (Dynodi Cigyddwyr ac Allforwyr) (Cymru) 2012
The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 64 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2012

Agriculture,wales

The Beef and Pig Carcase Classification (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 948 (W. 125)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) (Diwygio) 2012
The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 3093 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012
The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1238 (W. 151)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2012
The Red Meat Industry (Designation of Slaughterers and Exporters) (Wales) Order 20122012 No. 247 (W. 40)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Diwydiant Cig Coch (Dynodi Cigyddwyr ac Allforwyr) (Cymru) 2012
The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 64 (W. 15)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2012

Animals, Wales

The Badger (Control Area) (Wales) (Revocation) Order 20122012 No. 1387 (W. 168)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Moch Daear (Ardal Reoli) (Cymru) (Dirymu) 2012
The Bluetongue (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 2403 (W. 257)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau'r Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2012
The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 2012
Superseded by 2012 No. 1427
2012 (W. )Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012
The Mink Keeping (Prohibition) (Wales) Order 20122012 No. 1427 (W. 177) (C. 53)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cadw Mincod (Gwahardd) (Cymru) 2012
The Spring Traps Approval (Wales) Order 20122012 No. 2941 (W. 300)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Cymru) 2012

Back to top