Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2012 with a subject starting with L has returned 13 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Landlord and Tenant, Wales

The Agricultural Holdings (Units of Production) (Wales) Order 20122012 No. 3022 (W. 306)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2012

Local Government, Wales

The Abergavenny Improvement Act 1854 (Repeal) Order 20122012 No. 629 (W. 87)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Gwella'r Fenni 1854 (Diddymu) 2012
The Fire and Rescue Authorities (Improvement Plans) (Wales) Order 20122012 No. 1143 (W. 137)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2012
The Isle of Anglesey (Electoral Arrangements) Order 20122012 No. 2676 (W. 290)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ynys Môn (Trefniadau Etholiadol) 2012
The Isle of Anglesey Local Authorities (Change to the Years of Ordinary Elections) Order 20122012 No. 686 (W. 94)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012
The Local Authorities (Alteration of Requisite Calculations) (Wales) Regulations 20122012 No. 521 (W. 82)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2012
The Local Election Survey (Wales) Regulations 20122012 No. 685 (W. 93)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Arolygon Etholiadau Lleol (Cymru) 2012
The Local Government (Performance Indicators) (Wales) Order 20122012 No. 2539 (W. 278)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012
The Local Government (Wales) Measure 2011 (Commencement No. 2 and Saving Provisions) Order 20122012 No. 1187 (C. 40) (W. 145)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Arbed) 2012
The Localism Act 2011 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20122012 No. 193 (C. 6) (W. 31)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Lleoliaeth 2011 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2012
The Localism Act 2011 (Commencement No. 2 and Saving Provision) (Wales) Order 20122012 No. 887 (C. 26) (W. 118)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Lleoliaeth 2011 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Arbed) (Cymru) 2012
The Partnership Council for Wales (Local Health Boards and National Health Service Trusts) Order 20122012 No. 746 (W. 101)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cyngor Partneriaeth Cymru (Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol) 2012
The Pembrokeshire (St. Mary Out Liberty and Tenby Communities) Order 20122012 No. 805 (W. 112)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Sir Benfro (Cymunedau Llanfair Dinbych-y-pysgod a Dinbych-y-pysgod) 2012

Back to top