Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2006 with a subject starting with S has returned 14 results.

TitleYears and NumbersLegislation type

Sea Fisheries, Wales

The Fishing Boats (Satellite-Tracking Devices) (Wales) Scheme 20062006 No. 2799 (W. 238)Wales Statutory Instruments
Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren) (Cymru) 2006
The Registration of Fish Buyers and Sellers and Designation of Fish Auction Sites (Wales) Regulations 20062006 No. 1495 (W. 145)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cofrestru Prynwyr a Gwerthwyr Pysgod a Dynodi Safleoedd Arwerthu Pysgod (Cymru) 2006
The Sea Fishing (Enforcement of Community Satellite Monitoring Measures) (Wales) Order 20062006 No. 2798 (W. 237)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Gorfodi Mesurau Cymunedol ar gyfer Monitro drwy Loeren) (Cymru) 2006
The Sea Fishing (Northern Hake Stock) (Wales) Order 20062006 No. 1796 (W. 191)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Pysgota Môr (Stoc o Gegdduon Gogleddol) (Cymru) 2006

Seeds, Wales

The Cereal Seed (Wales) and Fodder Plant Seed (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3250 (W. 294)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Hadau Yd (Cymru) a Hadau Planhigion Porthiant (Cymru) (Diwygio) 2006
The Seed Potatoes (Fees) (Wales) (No 2) Regulations 20062006 No. 2961 (W. 267)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tatws Hadyd (Ffioedd) (Cymru) (Rhif 2) 2006
The Seed Potatoes (Fees) (Wales) Regulations 20062006 No. 519 (W. 63)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tatws Hadyd (Ffioedd) (Cymru) 2006
The Seed Potatoes (Wales) Regulations 20062006 No. 2929 (W. 264)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) 2006

Social Care, Wales

The Care Standards Act 2000 and the Children Act 1989 (Abolition of Fees) (Wales) Regulations 20062006 No. 878 (W. 83)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989 (Dileu Ffioedd) (Cymru) 2006
The Care Standards Act 2000 and the Children Act 1989 (Regulatory Reform and Complaints) (Wales) Regulations 20062006 No. 3251 (W. 295)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989 (Diwygio Rheoleiddiol a Chwynion) (Cymru) 2006
The Children (Private Arrangements for Fostering) (Wales) Regulations 20062006 No. 940 (W. 89)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Plant (Trefniadau Preifat ar gyfer Maethu) (Cymru) 2006
The Children (Secure Accommodation) (Amendment) (Wales) Regulations 20062006 No. 2986 (W. 276)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Diwygio) (Cymru) 2006
The Independent Review of Determinations (Adoption) (Wales) Regulations 20062006 No. 3100 (W. 284)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol (Mabwysiadu) (Cymru) 2006

Social Services, Wales

The Community Care, Services for Carers and Children’s Services (Direct Payments) (Wales) Amendment Regulations 20062006 No. 2840 (W. 256)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Diwygio Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2006

Back to top