Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2006 with a subject starting with R has returned 8 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

TitleYears and NumbersLegislation type

Rating and Valuation, Wales

The Non-Domestic Rating (Alteration of Lists and Appeals) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 1035 (W. 105)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestri ac Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2006
The Non-Domestic Rating (Demand Notices and Discretionary Relief) (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3392 (W. 311)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu a Rhyddhad yn ôl Disgresiwn) (Cymru) (Diwygio) 2006
The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) Order 20062006 No. 3345 (W. 306)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2006
The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 20062006 No. 3347 (W. 307)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2006

Representation of the People, Wales

The National Assembly for Wales (Returning Officers' Charges) Order 20062006 No. 3268 (W. 298)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) 2006

Rights of Way, Wales

The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 8 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20062006 No. 1279 (C. 42) (W. 124)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 8 a Darpariaethau Troisannol) (Cymru) 2006
The Natural Environment and Rural Communities Act 2006 (Commencement) (Wales) Order 20062006 No. 2992 (C. 106) (W. 279)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (Cychwyn) (Cymru) 2006

Road Traffic, Wales

The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area)(County Borough of Conwy) Order 20062006 No. 1791 (W. 187)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Bwrdeistref Sirol Conwy) 2006

Back to top