Search Legislation

Gorchymyn Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu'r Awdurdod) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a dehongli

 3. 2.Trosglwyddo Swyddogaethau ACCAC i'r Cynulliad Cenedlaethol

 4. 3.Trosglwyddo staff

 5. 4.Trosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau

 6. 5.Darpariaeth ar gyfer parhad o ran arfer swyddogaethau

 7. 6.Diddymu ACCAC

 8. 7.Darpariaethau trosiannol etc

 9. 8.Cyfrifon

 10. 9.Diwygiadau canlyniadol i Ddeddfau a deddfwriaeth arall

 11. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddfwriaeth Sylfaenol

   1. 1.Deddf Blwydd-daliadau 1972 (p.11)

   2. 2.Deddf Anghymhwyso Rhag Aelodaeth o Dŷ'r Cyffredin 1975 (p.24)

   3. 3.Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (p.74)

   4. 4.Deddf Elusennau 1993 (p.10)

   5. 5.Deddf Addysg 1996 (p.56)

   6. 6.Deddf Addysg 1997 (p.44)

   7. 7.Yn adran 24 (swyddogaethau'r Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu mewn...

   8. 8.Yn lle pennawd Pennod 2 rhodder “Functions of the National...

   9. 9.Hepgorer adran 27 (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru), a'r...

   10. 10.Yn y croesbennawd yn union o flaen adran 28 ac...

   11. 11.Yn adran 28 (swyddogaethau cyffredinol yr Awdurdod i hybu addysg...

   12. 12.Ym mhennawd adran 29, yn lle “Authority” rhodder “National Assembly...

   13. 13.Yn adran 29 (swyddogaethau'r Awdurdod mewn perthynas â'r cwricwlwm ac...

   14. 14.Ym mhennawd adran 30, yn lle “Authority” rhodder “National Assembly...

   15. 15.Yn adran 30 (swyddogaethau'r Awdurdod mewn perthynas â chymwysterau galwedigaethol...

   16. 16.Hepgorer adran 31 (swyddogaethau eraill yr Awdurdod).

   17. 17.Ym mhennawd adran 32, yn lle “Authority of their functions”...

   18. 18.Yn adran 32 (darpariaethau atodol mewn perthynas â chyflawni ei...

   19. 19.Ym mhennawd adran 32A, yn lle “Authority” rhodder “National Assembly...

   20. 20.Yn adran 32A (pŵer yr Awdurdod i roi cyfarwyddiadau)—

   21. 21.Yn adran 35 (trosglwyddo staff) yn is-adran (1)(b)—

   22. 22.Ym mhennawd adran 36, yn lle “Authority” rhodder “body”.

   23. 23.Yn adran 36 (ardoll ar gyrff sy'n dyfarnu cymwysterau a...

   24. 24.Diwygir Atodlen 4 fel a ganlyn— (a) ym mharagraff 2(3)...

   25. 25.Hepgorer Atodlen 5.

   26. 26.Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (p.38)

   27. 27.Yn adran 118(2) (ystyr “Welsh public records”) hepgorer paragraffau (b)...

   28. 28.Yn Rhan 1 o Atodlen 4 (cyrff a allai golli...

   29. 29.Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

   30. 30.Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p.21)

   31. 31.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p.36)

   32. 32.Deddf Addysg 2002 (p.32)

  2. ATODLEN 2

   1. 1.Gorchymyn Deddf Addysg 1997 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaethau Trosiannol) 1997 (O.S. 1997/1468)

   2. 2.Gorchymyn Addysg (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru) (Rhoi Swyddogaethau) 1997 (O.S. 1997/2140)

   3. 3.Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 1999 (O.S. 1999/1812)

   4. 4.Gorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswydd Statudol Gyffredinol) 2001 (O.S. 2001/3457)

   5. 5.Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Allanol) (Disgrifiad o Brofion) (Cymru) 2001 (O.S. 2001/3901)(Cy. 319)

   6. 6.Gorchymyn Addysg (Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru) (Rhoi Swyddogaeth) 2001 (O.S. 2001/3907)(Cy. 320)

   7. 7.Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Y Trefniadau Asesu ar gyfer Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth) (Cyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2002 (O.S. 2002/45)(Cy. 4)

   8. 8.Gorchymyn Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (Cychwyn Rhif 2) 2002 (O.S. 2002/2812)

   9. 9.Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2003 (O.S. 2003/437)

   10. 10.Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 2003 (O.S. 2003/1732)(Cy. 190)

   11. 11.Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Personau Rhagnodedig) (Cymru) 2004 (O.S. 2004/549)(Cy. 53)

   12. 12.Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion) (Cymru) 2004 (O.S. 2004/1025)(Cy.122)

   13. 13.Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion) (Cymru) 2004 (O.S. 2004/1026)(Cy. 123)

   14. 14.Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 2) (Cymru) (O.S. 2004/2915)(Cy. 254)

   15. 15.Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cyfnod Allweddol 3 Trefniadau Asesu) (Cymru) 2005 (O.S. 2005/108)

 12. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources