Search Legislation

Gorchymyn Awdurdod Datblygu Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a dehongli

 3. 2.Trosglwyddo swyddogaethau, eiddo, hawliau a rhwymedigaethau'r Awdurdod i'r Cynulliad

 4. 3.Darpariaethau trosiannol

 5. 4.Lwfansau adeiladau diwydiannol

 6. 5.Diddymu

 7. 6.Dirwyn i ben

 8. 7.Diwygiadau i, diddymiadau a dirymiadau o ddeddfwriaeth bresennol

 9. 8.Darpariaethau arbed

 10. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   1. 1.Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975

   2. 2.Oni ddarperir fel arall yn y darpariaethau canlynol, ym mhob...

   3. 3.Yn adran 1 (Awdurdod Datblygu Cymru)— (1) yn lle is-adran...

   4. 4.Hepgorer adran 2 (Cyfansoddiad a statws).

   5. 5.Yn adran 4 (Pwerau ategol)— (1) ar ôl “power” rhodder...

   6. 6.Yn is-adran (1) o adran 5 (Cymorth i'r Awdurdod gan...

   7. 7.Yn lle adran 6 (Y pŵer i ffurfio pwyllgorau) rhodder—...

   8. 8.Hepgorer adran 7 (Diddymu Corfforaeth Ystadau Diwydiannol Cymru).

   9. 9.Hepgorer adran 8 (Trosglwyddo tir a ddelir o dan Ddeddf...

   10. 10.Yn adran 9 (Darparu safleoedd a mangreoedd ar gyfer diwydiant)—...

   11. 11.Yn adran 10 (Gwasanaethau, etc ar gyfer datblygu diwydiant), yn...

   12. 12.Hepgorer adran 10A (Cymorth ariannol ar gyfer adfywio a datblygu)....

   13. 13.Yn adran 13 (Bwrdd Ymgynghorol Datblygu Diwydiant Cymru)—

   14. 14.Hepgorer adran 14 (Trosglwyddo eiddo dan berchnogaeth cyhoeddus i'r Awdurdod)....

   15. 15.Yn lle adran 15 (Yr amgylchedd) rhodder— (1) The Assembly’s duty under section 1(14) above to prepare...

   16. 16.Yn adran 16 (Tir diffaith)— (1) yn is-adran (1), yn...

   17. 17.Hepgorer adran 17 (Dyletswyddau ariannol yr Awdurdod).

   18. 18.Yn adran 18 (Cyllid yr Awdurdod)— (1) hepgorer is-adrannau (2)...

   19. 19.Hepgorer adran 19 (Yr Awdurdod a'r cyfryngau).

   20. 20.Hepgorer adran 20 (Terfynau eraill ar bwerau'r Awdurdod).

   21. 21.Hepgorer adran 21 (Treuliau).

   22. 22.Yn lle adran 21A (Pwerau caffael tir) rhodder— (1) The powers to acquire land mentioned in sections 1(7)(h)...

   23. 23.Ym mharagraff (b) o adran 21B (Gwaredu tir), yn lle...

   24. 24.Yn adran 21C (Pwerau i gynghori ar faterion tir), yn...

   25. 25.Hepgorer adran 24 (Y pŵer i gael gwybodaeth).

   26. 26.Hepgorer adran 25 (Cyflwyno dogfennau).

   27. 27.Yn adran 27 (Dehongli)— (1) yn is-adran (1), hepgorer y...

   28. 28.Yn adran 28 (Gorchmynion a rheoliadau), hepgorer is-adran (1A).

   29. 29.Yn adran 29 (Enwi etc), yn is-adran (3), hepgorer “and...

   30. 30.Hepgorer Atodlen 1 (Awdurdod Datblygu Cymru).

   31. 31.Hepgorer Atodlen 2 (Aelodau a staff Corfforaeth Ystadau Diwydiannol Cymru)....

   32. 32.Yn Atodlen 3 (Darpariaethau ariannol a gweinyddol sy'n ymwneud â'r...

   33. 33.Yn Atodlen 4 (Caffael Tir)— (1) yn lle paragraff 1...

  2. ATODLEN 2

   1. RHAN 1

    1. Deddfwriaeth Sylfaenol:

    2. 1.Deddf Landlord a Thenant 1954 (p.56)

    3. 2.Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960 (p.67)

    4. 3.Deddf Iawndal Tir 1961 (p.33)

    5. 4.Deddf Cyllid 1969 (p.32)

    6. 5.Deddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973 (p.50)

    7. 6.Deddf Anghymhwyso o Dŷ'r Cyffredin 1975 (p.24)

    8. 7.Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (p.74)

    9. 8.Deddf Diwydiant 1980 (p.33)

    10. 9.Deddf Caffael Tir 1981(p.67)

    11. 10.Deddf Cyllid 1996 (p.8)

    12. 11.Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (p.38)

    13. 12.Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

    14. 13.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p.36)

    15. 14.Deddf Cyllid 2003 (p.14)

    16. 15.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p.10)

    17. Is-ddeddfwriaeth:

    18. 1.Gorchymyn y Weinyddiaeth Datblygu mewn Gwledydd Tramor (Diddymu) Gorchymyn 1979 (O.S. 1979/1451)

    19. 2.Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 1996 (O.S. 1996/1898)

    20. 3.Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999(O.S. 1999/672)

    21. 4.Gorchymyn Taliadau Dileu Swyddi (Parhau Cyflogaeth mewn Llywodraeth Leol, etc) (Addasiad) 1999 (O.S. 1999/2277)

    22. 5.Gorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001 (O.S. 2001/3458)

    23. 6.Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymwyso) 2003 (O.S. 2003/437)

    24. 7.Rheoliadau Deddf Landlord and Thenant 1954, Rhan 2 (Hysbysiadau. 2004 (O.S. 2004/1005)

   2. RHAN 2

    1. Diddymiadau a Dirymiadau

    2. Diddymir Deddf Diwydiant 1981 (p.6).

 11. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources