Search Legislation

Gorchymyn Deddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2005

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Deddf Llywodraeth Leol 2003

 4. 3.Rheoliadau Sinematograff (Diogelwch) 1955

 5. 4.Gorchymyn Cefnffyrdd Amrywiol (Gwahardd Aros) (Clirffyrdd) 1963

 6. 5.Rheoliadau Clybiau Hapchwarae (Trwyddedu) 1969

 7. 6.Gorchymyn Awdurdodau Lleol etc. (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 3) 1974

 8. 7.Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (Cyflogaethau Enillwyr a Gyflogir at ddibenion Anafiadau Diwydiannol) 1975

 9. 8.Gorchymyn Tribiwnlysoedd ac Ymchwiliadau (Ymchwiliadau yn ôl Disgresiwn) 1975

 10. 9.Rheoliadau Traffig Traffyrdd (Cymru a Lloegr) 1982

 11. 10.Gorchymyn Esemptio Sylweddau Ymbelydreddol (Dyfeisiadau Golau Tritium Nwyol) 1985

 12. 11.Rheoliadau Cerbydau Ffyrdd (Gwneuthuriad a Defnydd) 1986

 13. 12.Gorchymyn Ad-drefnu Llywodraeth Leol (Cadw Hawl i Brynu) 1986

 14. 13.Rheoliadau Sylweddau Peryglus mewn Ardaloedd Harbwr 1987

 15. 14.Rheoliadau Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1987

 16. 15.Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987

 17. 16.Rheoliadau Budd-dâl Tai (Cyffredinol) 1987

 18. 17.Rheoliadau Diogelwch Mannau Chwaraeon 1988

 19. 18.Gorchymyn Rhagofalon Tân (Ffatrïoedd, Swyddfeydd, Siopau a Mangreoedd Rheilffyrdd) 1989

 20. 19.Rheoliadau Rhagofalon Tân (Gorsafoedd Rheilffyrdd o dan yr Wyneb) 1989

 21. 20.Rheoliadau Goleuo Cerbydau Ffyrdd 1989

 22. 21.Rheoliadau Sylweddau Peryglus (Hysbysu a Marcio Safleoedd) 1990

 23. 22.Rheoliadau Gorchmynion Traffig yr Ysgrifennydd Gwladol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1990

 24. 23.Rheoliadau Tai (Ffurflenni Rhagnodedig) (Rhif 2) 1990

 25. 24.Gorchymyn Twnnel y Sianel (Gwasanaethau Tân, Mewnfudo a Rhwystro Terfysgaeth) 1990

 26. 25.Rheoliadau Contractau Gweithfeydd Cyhoeddus 1991

 27. 26.Rheoliadau Gweithdrefn Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1992

 28. 27.Gorchmyn Tai (Hawl i Brynu) (Personau Rhagnodedig) 1992

 29. 28.Rheoliadau Budd-dâl Treth (Cyffredinol) 1992

 30. 29.Rheoliadau Cynnal Plant (Asesiadau Cynnal ac Achosion Arbennig)1992

 31. 30.Rheoliadau Cerbydau Modur (Gwisgo Gwregysau Diogelwch) 1993

 32. 31.Rheoliadau Contractau Gwasanaethau Cyhoeddus 1993

 33. 32.Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymeradwyo Ysgolion Annibynnol) 1994

 34. 33.Rheoliadau Contractau Cyflenwi Cyhoeddus 1995

 35. 34.Rheoliadau Priodasau (Safleoedd a Gymeradwywyd) 1995

 36. 35.Rheoliadau Cerbydau Nwyddau (Trwyddedu Gweithredyddion) 1995

 37. 36.Rheoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996

 38. 37.Rheoliadau Adeiladu (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1996

 39. 38.Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996

 40. 39.Rheoliadau Budd-dâl Nawdd Cymdeithasol (Cyfrifo Enillion) 1996

 41. 40.Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996

 42. 41.Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) 1997

 43. 42.Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Croesfannau Sebra, Pelican a Phâl 1997

 44. 43.Gorchymyn Awdurdodau Tân Cyfun (Amddiffyniad rhag Atebolrwydd Personol) 1997

 45. 44.Gorchymyn Corff Technoleg Gwybodaeth yr Heddlu (Cyrff Ychwanegol) 1998

 46. 45.Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Awdurdod Gorfodi) 1998

 47. 46.Rheoliadau Awdurdodau Tân Cyfun (Tenantiaethau Diogel) (Cymru) 1998

 48. 47.Gorchymyn Strategaethau Troseddu ac Anrhefn (Disgrifiadau Rhagnodedig) 1998

 49. 48.Gorchymyn Deddf Taliad Hwyr ar Ddyledion Masnachol (Llogau) 1998 (Cychwyn Rhif 1) 1998

 50. 49.Rheoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1999

 51. 50.Gorchymyn Taliadau Dileu Swydd (Parhad Cyflogaeth mewn Llywodraeth Leol, etc.) (Addasiad) 1999

 52. 51.Rheoliadau Cerbydau Modur (Trwyddedau Gyrru) 1999

 53. 52.Gorchymyn Cynlluniau Perfformiad ac Adolygiadau Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) 1999

 54. 53.Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr a Gymeradwywyd etc.) 2000

 55. 54.Rheoliadau Cynnal Plant (Asesiadau Cynhaliaeth ac Achosion Arbennig) 2000

 56. 55.Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) 2001

 57. 56.Rheoliadau Cod Ymddygiad (Cyflogeion Anghymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001

 58. 57.Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001

 59. 58.Gorchymyn Cod Ymddygiad (Cyflogeion Cymwys Llywodraeth Leol) (Cymru) 2001

 60. 59.Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001

 61. 60.Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001

 62. 61.Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2001

 63. 62.Gorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001

 64. 63.Gorchmyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2001

 65. 64.Rheoliadau Trefniadau Gweithrediaeth Awdurdodau Lleol (Swddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2001

 66. 65.Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002

 67. 66.Gorchymyn Cynlluniau ac Adolygiadau Perfformiad Llywodraeth Leol (Gwerth Gorau) Diwygiad a Dyddiadau Penodedig 2002

 68. 67.Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) 2002

 69. 68.Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002

 70. 69.Gorchymyn Gwerth Gorau Llywodraeth Leol (Hepgor Ystyriaethau Anfasnachol) (Cymru) 2002

 71. 70.Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2002

 72. 71.Rheoliadau Deunyddiau Ymbelydreddol (Trafnidiaeth Ffyrdd) 2002

 73. 72.Rheoliadau Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 2002

 74. 73.Rheoliadau Rheolaeth ar Asbestos yn y Gwaith 2002

 75. 74.Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2002

 76. 75.Gorchymyn Dangosyddion Perfformiad a Safonau Perfformiad (Gwerth Gorau) Llywodraeth Leol 2003

 77. 76.Rheoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003

 78. 77.Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Data Cyfathrebu) 2003

 79. 78.Rheoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003

 80. 79.Rheoliadau Cludo Nwyddau Peryglus a Defnyddio Cyfarpar Gwasgedd Cludadwy 2004

 81. 80.Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau Awdurdodau Tân) (Cymru) 2004

 82. Llofnod

 83. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources