Search Legislation

Rheoliadau Datgymhwyso rhag Gofalu am Blant (Cymru) 2004

 Help about what version

What Version

More Resources

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dirymu

 4. 3.Interpretation

 5. 4.Datgymhwyso rhag maethu plentyn yn breifat

 6. 5.Datgymhwyso rhag cofrestru ar gyfer gwarchod plant a darparu gofal dydd

 7. 6.Hepgoriadau

 8. 7.Dyletswydd i Ddatgelu

 9. 8.Penderfyniadau Rhagnodedig

 10. Llofnod

  1. YR ATODLEN

   1. RHAN I TRAMGWYDDAU PENODEDIG

    1. 1.Tramgwyddau yn erbyn plant

    2. 2.Tramgwyddau Eraill

    3. 3.Tramgwydd o dan unrhyw un o'r canlynol—

    4. 4.Tramgwydd mewn perthynas â chartref plant o dan neu yn...

    5. 5.Tramgwyddau yn yr Alban

    6. 6.Tramgwydd a bennir yn Atodlen 1 i Ddeddf Gweithdrefn Droseddol...

    7. 7.Plagiwm, sef tramgwydd cyfraith gyffredin, o ddwyn plentyn islaw oedran...

    8. 8.Tramgwydd o dan adran 52 neu 52A o Ddeddf Llywodraeth...

    9. 9.Tramgwydd o dan adran 3 o Ddeddf Tramgwyddau Rhywiol (Diwygio)...

    10. 10.Tramgwydd o dan unrhyw un o'r canlynol—

    11. 11.Tramgwydd o dan neu yn rhinwedd adran 60(3), 61(3) neu...

    12. 12.Tramgwydd ynglyn â gwasanaeth cartref gofal, gwarchod plant neu ofal...

    13. 13.Tramgwyddau yng Ngogledd Iwerddon

    14. 14.Tramgwydd o dan unrhyw un o'r canlynol—

    15. 15.Tramgwyddau yn Ynysoedd y Sianel

    16. 16.Tramgwydd yn groes i'r canlynol— (a) y 'Loi pour la...

    17. 17.Tramgwyddau yn Ynys Manaw

    18. 18.Tramgwyddau eraill

    19. 19.Tramgwydd yn rhinwedd — (a) adran 7 o Ddeddf Tramgwyddwyr...

    20. 20.Tramgwydd yn groes i adran 32(3) o Ddeddf Plant a...

   2. RHAN II PERSONAU PERTHNASOL

    1. 21.Mae'r person yn rhiant i blentyn y mae gorchymyn wedi'i...

    2. 22.Mae un o'r gorchmynion canlynol wedi'i wneud ar unrhyw bryd...

    3. 23.Mae gofyniad goruchwylio wedi'i osod ar unrhyw bryd ynglyn â...

    4. 24.Mae hawliau a phwerau'r person perthnasol mewn perthynas â phlentyn...

    5. 25.O ran y person— (a) mae ei gofrestriad ar gyfer...

    6. 26.Mae cofrestriad wedi'i wrthod i'r person ar unrhyw bryd mewn...

    7. 27.O ran y person — (a) mae gwaharddiad wedi'i osod...

    8. 28.Mae cofrestriad wedi'i wrthod i'r person ar unrhyw bryd ar...

    9. 29.Mae cofrestriad wedi'i wrthod i'r person ar unrhyw bryd neu...

    10. 30.Mae cofrestriad yn ddarparydd asiantaeth gofal plant wedi'i wrthod i'r...

    11. 31.Mae'r person wedi'i gynnwys ar unrhyw bryd mewn rhestr o...

   3. RHAN III RHESTRI PERTHNASOL

    1. 32.Rhestr y Ddeddf Amddiffyn Plant

    2. 33.Rhestr y Ddeddf Diwygio Addysg

    3. 34.Rhestr Deddf Addysg 1996

 11. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources