Search Legislation

Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dehongli

 4. 3.Cod ymddygiad enghreifftiol

 5. Llofnod

  1. ATODLEN

   COD YMDDYGIAD ENGHREIFFTIOL I AELODAU CYNGHORAU SIR, CYNGHORAU BWRDEISTREF SIROL A CHYNGHORAU CYMUNED, AWDURDODAU TÅN AC AWDURDODAU PARCIAU CENEDLAETHOL YNG NGHYMRU

   1. RHAN I

    1. Dehongli

   2. RHAN II

    1. Cwmpas

     1. 1.Darpariaethau Cyffredinol

     2. 2.Rhaid i'r cod ymddygiad hwn, oni nodir fel arall, fod...

     3. 3.Pan fydd aelod yn gweithredu fel cynrychiolydd yr awdurdod ar...

    2. Hybu Cydraddoldeb a Pharch at Eraill

     1. 4.Rhaid i aelodau o'r awdurdod: (a) cyflawni eu dyletswyddau a'u...

    3. Atebolrwydd a Bod yn Agored

     1. 5.Rhaid i aelodau: (a) peidio â datgelu gwybodaeth a roddir...

    4. Dyletswydd i gynnal y gyfraith

     1. 6.(1) Rhaid i aelodau: (a) yn rhinwedd eu swyddi neu...

    5. Anhunanoldeb a stiwardiaeth

     1. 7.Rhaid i aelodau: (a) yn rhinwedd eu swyddi neu fel...

    6. Gwrthrychedd a Gwedduster

     1. 8.Wrth wneud penderfyniadau rhaid i aelod: (a) gwneud penderfyniadau ar...

    7. Uniondeb

     1. 9.Rhaid i aelodau: (a) cadw'r gyfraith a rheolau'r awdurdod sy'n...

   3. RHAN III DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU

    1. 10.Ym mhob mater rhaid i aelodau ystyried a oes ganddynt...

    2. 11.Mae gan aelod fuddiant personol mewn mater os yw'r aelod...

    3. 12.Rhaid i aelodau ystyried bod ganddynt fuddiant personol mewn mater...

    4. 13.Rhaid i aelodau ystyried bod ganddynt fuddiant personol mewn mater...

    5. 14.Rhaid i aelodau ystyried bod ganddynt fuddiant personol mewn mater...

    6. 15.Gall aelodau ystyried nad oes ganddynt fuddiant personol mewn mater...

    7. 16.(1) Rhaid i aelod sydd â buddiant personol mewn mater...

    8. 17.(1) Mewn perthynas â mater y mae gan aelod awdurdod...

    9. 18.At ddibenion paragraff 16(2) a (3), rhaid i'r pwyllgor safonau...

    10. 19.Rhaid i unrhyw fuddiannau a ddatgelir gael eu cofrestru yn...

    11. 20.Rhaid i aelodau arfer cyfrifoldeb personol wrth benderfynu a oes...

    12. 21.Rhaid i aelodau hysbysu swyddog monitro'r awdurdod o unrhyw newid...

    13. 22.Cofrestru rhoddion a lletygarwch

 6. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources