Search Legislation

Rheoliadau Addysg (Grantiau Safonau Addysg) (Cymru) 2000

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Dehongli

 4. 3.Gwariant y mae grantiau yn daladwy ar ei gyfer

 5. 4.Grantiau ar gyfer taliadau i drydydd partïon

 6. 5.Cyfradd y Grantiau

 7. 6.Amodau talu grantiau

 8. 7.Os bydd y Cynulliad Cenedlaethol, ar adeg cymeradwyo gwariant at...

 9. 8.– (1) Caiff y Cynulliad Cenedlaethol o bryd i'w gilydd...

 10. 9.Rhaid i unrhyw awdurdod addysg y talwyd grant iddo, os...

 11. 10.Rhaid i unrhyw awdurdod addysg y talwyd grant iddo gydymffurfio...

 12. 11.(1) Caiff y Cynulliad Cenedlaethol fynnu i unrhyw awdurdod addysg...

 13. 12.Darpariaethau eithriadu a diddymu

 14. Llofnod

  1. ATODLEN

   DIBENION Y MAE GRANTIAU'N DALADWY ATYNT NEU'N GYSYLLTIEDIG Å HWY

   1. 1.Darparu – (a) cefnogaeth a hyfforddiant i weithredu a gweinyddu...

   2. 2.– (a) Cefnogaeth a hyfforddiant i weithredu'r trefniadau ar gyfer...

   3. 3.Cefnogaeth i gynlluniau i wella addysgu llythrennedd a rhifedd mewn...

   4. 4.Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol penaethiaid.

   5. 5.Datblygiad proffesiynol a hyfforddiant athrawon ac athrawesau (ac eithrio penaethiaid),...

   6. 6.Hyfforddiant athrawon ac athrawesau i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg...

   7. 7.(a) Hyfforddiant i benaethiaid, athrawon ac athrawesau a chynorthwywyr anghenion...

   8. 8.Cefnogaeth a hyfforddiant i lywodraethwyr ysgolion a gynhelir ac i'r...

   9. 9.Cefnogaeth i awdurdodau addysg wrth ddarganfod personau a enwyd.

   10. 10.Cefnogaeth i athrawon cymwysedig sydd newydd gymhwyso.

   11. 11.Hyfforddiant i bersonau y rhoddwyd trwydded neu awdurdodiad i addysgu...

   12. 12.Cefnogaeth i ysgolion sy'n cynnig cyrsiau galwedigaethol sy'n arwain at...

   13. 13.Camau i wella cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion, a lleihau nifer...

   14. 14.Hyfforddiant i bersonau a gyflogir yn weithwyr ieuenctid a chymuned...

   15. 15.Hyfforddiant i athrawon ac athrawesau sydd â chyfrifoldeb dros amddiffyn...

   16. 16.Hyfforddiant i athrawon ac athrawesau gyrfaoedd, a hyfforddiant i athrawesau...

   17. 17.Cefnogaeth i athrawon ac athrawesau mewn ysgolion uwchradd wrth sefydlu...

   18. 18.Hyfforddiant i athrawon ac athrawesau sydd â chyfrifoldeb dros ddarparu...

   19. 19.Gwella cynllunio a chyd-drefnu'r ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant o...

   20. 20.Darparu hyfforddiant a chyngor i bersonau a gyflogir mewn ysgolion...

   21. 21.Projectau i wella lefelau llythrennedd teuluoedd drwy annog rhieni i...

   22. 22.Gwella safleoedd ysgolion, gan gynnwys – (a) darparu offer gwylio...

   23. 23.Projectau i feithrin ailintegreiddio neu symud personau ifanc ymlaen i...

   24. 24.Cefnogaeth i alluogi ysgolion a gynhelir i sicrhau defnydd effeithiol...

   25. 25.Cefnogaeth i awdurdodau addysg i ddatblygu a gweithredu strategaethau i...

   26. 26.Cefnogaeth i fesurau i wella'r safonau y mae disgyblion yn...

   27. 27.Cefnogaeth i sefydlu a rhedeg, y tu allan i oriau...

   28. 28.Mesurau i ddarparu cyfartaledd cyfle addysgol i bob grŵp ethnig...

   29. 29.Cefnogaeth i sefydlu a rhedeg ysgolion haf ar lythrennedd ac...

   30. 30.Cefnogaeth i ddarpariaeth barhaus, newydd neu gynyddol gan awdurdod addysg...

   31. 31.Hyfforddiant, ar gyfer athrawon ac athrawesau pynciau y mae cymorth...

   32. 32.Hyfforddiant personau a gyflogir yn gynorthwywyr ystafell ddosbarth.

   33. 33.Mesurau i ddarparu cymorth yn yr ystafell ddosbarth a chefnogaeth...

   34. 34.Darparu staff ychwanegol i gynorthwyo ysgolion yn ystod y cyfnodau...

   35. 35.Camau i'w gwneud yn haws i bobl gael defnyddio technoleg...

 15. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources