Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2002 numbered between 1800 and 1899 has returned 73 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset 1948 - 1986
Complete
Complete dataset 1987 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

19401950196019701980199020002010

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Welfare of Farmed Animals (Wales) (Amendment) Regulations 20022002 No. 1898 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2002
  The Undersized Spider Crabs (Wales) Order 20022002 No. 1897 (W. 198)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Crancod Heglog Rhy Fach (Cymru) 2002
  The National Health Service (General Medical Services) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20022002 No. 1896 (W. 197)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2002
  The Local Authorities (Allowances for Members of County and County Borough Councils and National Park Authorities) (Wales) Regulations 20022002 No. 1895 (W. 196)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol) (Cymru) 2002
  The Parochial Fees Order 20022002 No. 1894UK Statutory Instruments
  The Legal Officers (Annual Fees) Order 20022002 No. 1893UK Statutory Instruments
  The Ecclesiastical Judges, Legal Officers and Others (Fees) Order 20022002 No. 1892UK Statutory Instruments
  The Agricultural or Forestry Tractors (Emission of Gaseous and Particulate Pollutants) Regulations 20022002 No. 1891UK Statutory Instruments
  The Agricultural or Forestry Tractors and Tractor Components (Type Approval) (Amendment) Regulations 20022002 No. 1890UK Statutory Instruments
  The Companies (Disclosure of Information) (Designated Authorities) (No. 2) Order 20022002 No. 1889UK Statutory Instruments
  The Contracting Out (Functions of Local Authorities: Income-Related Benefits) Order 20022002 No. 1888UK Statutory Instruments
  The Parliamentary Pensions (Amendment) (No. 2) Regulations 20022002 No. 1887UK Statutory Instruments
  The Contaminants in Food (Wales) Regulations 20022002 No. 1886 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2002
  The Shellfish (Specification of Crustaceans) (Wales) Regulations 20022002 No. 1885 (W. 194)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Pysgod Cregyn (Dynodi Cramenogion) (Cymru) 2002
  The Local Authorities (Capital Finance) (Approved Investments) (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 20022002 No. 1884 (W. 193)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf) (Buddsoddiadau wedi'u Cymeradwyo) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2002
  National Health Service (General Ophthalmic Services) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1883 (W. 192)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The National Health Service (General Medical Services Supplementary List) (Wales) Regulations 20022002 No. 1882 (W. 191)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rhestr Atodol Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) 2002
  The National Health Service (General Dental Services) (Amendment) (Wales) (No. 2) Regulations 20022002 No. 1881 (W. 190)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2002
  The Education (Assisted Places) (Incidental Expenses) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1880 (W. 189)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Mân Dreuliau) (Diwygio) (Cymru) 2002
  The Education (Assisted Places) (Amendment) (Wales) Regulations 20022002 No. 1879 (W. 188)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Lleoedd a Gynorthwyir) (Diwygio) (Cymru) 2002

  Back to top