Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 15 – Dyletswydd CCAUC i fonitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd

43.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC fonitro cydymffurfedd sefydliadau rheoleiddiedig ag adran 10(1) (y gofyniad i sicrhau nad yw ffioedd cwrs rheoleiddiedig yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys). Mae hefyd yn ofynnol i CCAUC fonitro cydymffurfedd sefydliadau rheoleiddiedig â gofynion cyffredinol eu cynlluniau. (Gweler adran 6(7) i gael ystyr “gofynion cyffredinol”.) Mae angen i CCAUC fonitro cydymffurfedd sefydliadau ag adran 10(1) yn ogystal â gofynion cyffredinol cynlluniau a gymeradwywyd er mwyn arfer ei swyddogaethau o dan adrannau 11, 37 a 39.

44.Mae’r adran hon hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC werthuso effeithiolrwydd pob cynllun, a’r cynlluniau yn gyffredinol, o ran hybu cyfle cyfartal mewn cysylltiad â mynediad i addysg uwch a hybu addysg uwch. Mae angen i CCAUC werthuso effeithiolrwydd cynlluniau a gymeradwywyd er mwyn arfer ei swyddogaeth o roi gwybodaeth a chyngor am arfer da o dan adran 54.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources