Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 14 – Dilysrwydd contractau

41.Mae’r berthynas gyfreithiol rhwng sefydliad a’i fyfyrwyr yn berthynas o dan gontract yn bennaf (er nad yw’r berthynas wedi ei diffinio gan gyfraith contract yn unig). Mae’r adran hon yn gymwys pan fo contract rhwng sefydliad a pherson cymhwysol mewn cysylltiad â’r person hwnnw yn ymgymryd â chwrs cymhwysol yn darparu ar gyfer talu ffioedd sydd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys gan y person. (O ran y terfyn ffioedd cymwys, gweler adran 10(5).)

42.Mae adran 14(2) yn darparu bod contract o’r fath i’w drin fel pe bai’n darparu ar gyfer talu ffioedd sy’n gyfatebol i’r terfyn ffioedd cymwys. Felly, pan fo myfyriwr yn gwrthod talu unrhyw ffioedd uwchlaw’r terfyn a bennir mewn contract, ni fydd y sefydliad yn gallu adennill y ffioedd uwchlaw’r terfyn. Ond bydd y contract yn parhau’n orfodadwy fel arall, yn nhermau dyletswydd y sefydliad i ddarparu addysg i’r myfyriwr, er bod y contract yn darparu ar gyfer talu ffioedd sy’n mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys (adran 14(3)).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources