Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2009 numbered between 2100 and 2199 has returned 7 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20092009 No. 2193 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2009
  The General Teaching Council for Wales (Disciplinary Functions) (Amendment No. 2) Regulations 20092009 No. 2161 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) (Diwygio Rhif 2) 2009
  The School Teacher Appraisal (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 2159 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Diwygio) (Cymru) 2009
  The Assembly Learning Grant (Further Education) Regulations 20092009 No. 2158 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) 2009
  The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2157 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) (No. 2) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2156 (W. 180)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2009
  The Non-Domestic Rating (Deferred Payments) (Wales) Regulations 20092009 No. 2154 (W. 179)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Taliadau Gohiriedig) (Cymru) 2009

  Back to top