Search Legislation

Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2008

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Erthygl 2

YR ATODLENUNEDAU CYNHYRCHU RHAGNODEDIG A PHENDERFYNU INCWM BLYNYDDOL NET

Colofn 1Colofn 2Colofn 3
Defnydd FfermioUned gynhyrchuIncwm blynyddol net o'r uned gynhyrchu (£)

NODIADAU I'R ATODLEN

1.

Y ffigur ar gyfer anifeiliaid y byddid yn eu cadw am 12 mis yw hwn. Yn achos anifeiliaid a gedwir am lai na 12 mis rhaid gwneud addasiad pro rata ohono.

2.

Y ffigur ar gyfer anifeiliaid (waeth beth fo'u hoed) y byddid yn eu cadw am 12 mis yw hwn. Yn achos anifeiliaid a gedwir am lai 12 mis rhaid gwneud addasiad pro rata ohono.

3.

Mae'r ffigur hwn yn cynnwys y premiwm cnwd protein y darperir ar ei gyfer yn Erthygl 76 o Reoliad y Cyngor 1782/2003.

1. Da byw
Buchod godro (ac eithrio bridiau Ynysoedd y Sianel)Buwch416
Buchod bridio cig eidion
Ar dir sy'n “dir cymwys” at ddibenion taliad Tir Mynyddbuwch−53
Ar dir arallbuwch−85
Gwartheg pesgi cig eidion (lled-arddwys)y pen−50(1)
Buchod llaeth i lenwi bylchauy pen75(2)
Mamogiaid:
Ar dir sy'n “dir cymwys” at ddibenion taliad Tir Mynyddmamog−2
Ar dir arallmamog13
Wyn stôr (gan gynnwys wyn benyw a werthir fel hesbinod)y pen3.70
Moch:
Hychod a banwesi torroghwch neu fanwes174
Moch porcy pen4.50
Moch torriy pen6.70
Moch bacwny pen8.90
Dofednod
Ieir dodwyaderyn2.20
Brwyliaidaderyn0.30
Cywennod ar ddodwyaderyn0.45
Tyrcwn Nadoligaderyn5.65
2. Cnydau âr fferm
Haiddhectar104
Ffahectar140.89(3)
Had porfahectar196
Rêp had olewhectar112
Pys
Sychhectar224.89(3)
Dringohectar269
Tatws:
Cynnar cyntafhectar2245
Prif gnwd (gan gynnwys hadyd)hectar1521
Betys siwgrhectar176
Gwenithhectar255
3. Cnydau garddwriaethol awyr agored a ffrwythau
Ffrwythau'r berllanhectar1800
Ffrwythau meddalhectar6500
4. Tir Porthiant
Ar dir sy'n “dir cymwys” at ddibenion taliad Tir MynyddhectarSwm y taliad Tir Mynydd y mae'n ofynnol ei dalu o dan reoliad 3 o Reoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2006
5. Neilltir
Tir a oedd yn 2006 wedi'i neilltuo rhag cynhyrchu o dan Erthygl 54(3) o Reoliad y Cyngor 1782/2003:
Tir tan anfantais ddifrifolhectar−14.75
Tir tan anfantaishectar−9.50
Pob tir arallhectar−105.00
6. Hectarau cymwys
Tir a oedd yn 2006 yn hectar cymwys at ddibenion Rheoliad y Cyngor 1782/2003 ac eithrio tir a oedd wedi'i neilltuo rhag cynhyrchu o dan Erthygl 54(3) o'r Rheoliad hwnnw:
Tir tan anfantais ddifrifolhectar109.74
Tir tan anfantaishectar127.50
Pob tir arallhectar79.87

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources