Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments with a subject starting with LOCAL GOVERNMENT, WALES has returned more than 200 results.

TitleSort descending by Years and NumbersLegislation type
The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 3) Order 20182018 No. 550 (C. 44) (W. 92)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 3) 2018
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 325 (W. 61)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2018
The Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 91 (W. 22)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018
The Valuation Tribunal for Wales (Amendment) Regulations 20172017 No. 941 (W. 234)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Diwygio) 2017
The Local Authorities (Standing Orders) (Wales) (Amendment) Regulations 20172017 No. 460 (W. 98)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2017
The Local Election Survey (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 1220 (W. 291)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Arolygon Etholiadau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2016
The Neath Port Talbot (Communities) Order 20162016 No. 1158 (W. 279)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot (Cymunedau) 2016
The Rhondda Cynon Taf (Communities) Order 20162016 No. 1156 (W. 278)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Rhondda Cynon Taf (Cymunedau) 2016
The City and County of Cardiff (Communities) Order 20162016 No. 1155 (W. 277)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd (Cymunedau) 2016
The Flintshire (Communities) Order 20162016 No. 1151 (W. 276)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Sir y Fflint (Cymunedau) 2016
The Local Government (Performance Indicators) (Wales) (Revocation) Order 20162016 No. 1057 (W. 249)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) (Dirymu) 2016
The Government of Wales Act 1998 (Local Democracy and Boundary Commission for Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 970 (W. 239)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 102 (W. 50)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Government (Standards Committees, Investigations, Dispensations and Referral) (Wales) (Amendment) Regulations 20162016 No. 85 (W. 39)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) (Amendment) Order 20162016 No. 84 (W. 38)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016
The Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 2019 (W. 307) (C. 124)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 2) 2015
The Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 (Commencement No. 1) Order 20152015 No. 1680 (C. 97) (W. 217)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1) 2015
The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 20152015 No. 1403 (W. 139)Wales Statutory Instruments
Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015
The Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2) Order 20152015 No. 1182 (C. 71) (W. 79)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 2) 2015
The Local Government Byelaws (Wales) Act 2012 (Commencement No. 2, Transitional Provisions and Savings) Order 20152015 No. 1025 (C. 70) (W. 74)Wales Statutory Instruments
Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2015

Back to top