Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2003 numbered between 2900 and 2999 has returned 52 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  Education (Amendment of the Curriculum Requirements for Fourth Key Stage) (England) Order 20032003 No. 2946UK Statutory Instruments
  The Education Act 2002 (Commencement No. 3) (Wales) Order 20032003 No. 2961 (C. 108) (W. 278)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 3) (Cymru) 2003
  The Education (Admission Forums) (Wales) Regulations 20032003 No. 2962 (W. 279)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003
  The Local Authorities (Allowances for Members of County and County Borough Councils) (Pensions) (Wales) Regulations 20032003 No. 2963 (W. 280)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol) (Pensiynau) (Cymru) 2003
  The Food (Peanuts from Egypt) (Emergency Control) (Wales) Regulations 20032003 No. 2910 (W. 276)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Bwyd (Pysgnau o'r Aifft) (Rheolaeth Frys) (Cymru) 2003
  The Education Act 2002 (Transitional Provisions and Consequential Amendments) (No.2) (Wales) Regulations 20032003 No. 2959 (W. 277)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Addysg 2002 (Darpariaethau Trosiannol a Diwygiadau Canlyniadol) (Rhif 2) (Cymru) 2003
  The Schools Forums (Wales) Regulations 20032003 No. 2909 (W. 275)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003
  The A41 London to Birkenhead Trunk Road (Buckinghamshire) (Detrunking) Order 20032003 No. 2990UK Statutory Instruments
  The A41 London to Birkenhead Trunk Road (Hertfordshire) (Detrunking) Order 20032003 No. 2991UK Statutory Instruments
  The A41 London to Birkenhead Trunk Road (Oxfordshire) (Detrunking) Order 20032003 No. 2995UK Statutory Instruments
  The African Swine Fever (England) Order 20032003 No. 2913UK Statutory Instruments
  The Air Navigation (Amendment) (No. 2) Order 20032003 No. 2905UK Statutory Instruments
  The Companies (Forms) (Amendment) Regulations 20032003 No. 2982UK Statutory Instruments
  The Consular Fees (Amendment) Order 20032003 No. 2920UK Statutory Instruments
  The Department for Transport (Driver Licensing and Vehicle Registration Fees) Order 20032003 No. 2994UK Statutory Instruments
  The Education (Nursery Education and Early Years Development) (England) (Amendment) Regulations 20032003 No. 2939UK Statutory Instruments
  The Education Act 2002 (Commencement No. 2 and Savings and Transitional Provisions) (Amendment No. 2) Order 20032003 No. 2992 (C. 111)UK Statutory Instruments
  The Employment (Northern Ireland) Order 20032003 No. 2902 (N.I. 15)Northern Ireland Orders in Council
  The European Communities (Designation) (No. 4)Order 20032003 No. 2901UK Statutory Instruments
  The Family Proceedings Courts (Constitution) (Greater London) Rules 20032003 No. 2960 (L. 37)UK Statutory Instruments

  Back to top