Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 2900 and 2999 has returned more than 200 results.

Narrow results by:

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Swansea (Communities) Order 20112011 No. 2932 (W. 314)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Abertawe (Cymunedau) 2011
  The Local Health Boards (Establishment and Dissolution) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 2918 (W. 286)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Sefydlu a Diddymu) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A40 Trunk Road (Near Pentrefelin, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibitions) Order 20132013 No. 2972Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ger Pentrefelin, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A4042 Trunk Road (Penperlleni to North of Oak Lane Junction, South of Llanellen, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2954Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Penperlleni i fan i’r Gogledd o Gyffordd Oak Lane, i’r De o Lanelen, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A449 Trunk Road (Coldra Interchange, Newport to Usk Interchange, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2934Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Coldra, Casnewydd i Gyfnewidfa Brynbuga, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Cyfronydd to Heniarth, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2947Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Cyfronnydd i Heniarth, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Powys/Shropshire Border to Middletown, Powys) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20122012 No. 2948Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Ffin Powys/Swydd Amwythig i Dreberfedd, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2012
  The A458 Trunk Road (Buttington River Bridge, Nr. Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2900Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Pont Afon Tal-y-bont, Ger Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A458 Trunk Road (The Cross, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2940Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (The Cross, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A465 Trunk Road (Brynmawr Roundabout to Carmeltown Roundabout, Blaenau Gwent) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2905Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cylchfan Bryn-mawr i Gylchfan Carmeltown, Blaenau Gwent) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Pont Ffridd to Ty Cerrig, Commins Coch, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2915Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Pont Ffridd i Dŷ Cerrig, Comins Coch, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A470 Trunk Road (Talerddig to Dolfach, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2982Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Talerddig i Ddolfach, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A477 Trunk Road (Kilgetty Roundabout to Old Amroth Road Junction, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20132013 No. 2955Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd Yr A477 (Cylchfan Cilgetti i Gyffordd Hen Ffordd Amroth, Sir Benfro) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Ffos-y-Wernau to Dolfor, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 2941Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffos-y-Wernau i Ddolfor, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The A483 Trunk Road (Moors Straight, Welshpool, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20122012 No. 2995Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Moors Straight, Y Trallwng, Powys) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2012
  The A489 Trunk Road (Llanidloes Road, Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 2941Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A5 Trunk Road (Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy) (Prohibition of Waiting) Order 20142014 No. 2938Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Caergybi, Betws-y-Coed, Conwy) (Gwahardd Aros) 2014
  The A55 Trunk Road (Junction 33A, Brookside Interchange to Junction 35, Dobshill Interchange) and the A494 Trunk Road (Drome Corner Interchange to St Davids Park Interchange), Flintshire (Temporary Prohibition of Vehicles and 40 MPH Speed Limit) Order 20132013 No. 2976Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 33A, Cyfnewidfa Brookside i Gyffordd 35, Cyfnewidfa Dobshill) a Chefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Drome Corner i Gyfnewidfa Parc Dewi Sant), Sir y Fflint (Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 MYA) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 8 (Pant Lodge Interchange), Anglesey to Junction 9 (Treborth Interchange), Gwynedd) (Prohibition of Pedestrians) Order 20142014 No. 2927Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 8 (Cyfnewidfa Pant Lodge), Ynys Môn i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Gwynedd) (Gwahardd Cerddwyr) 2014
  The A470 & A479 Trunk Roads (Llyswen, Powys) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 20132013 No. 2906Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a'r A479 (Llys-wen, Powys) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro) 2013

  Back to top