Chwilio Deddfwriaeth

Newidiadau i Ddeddfwriaeth

Newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth a ddeddfwyd o 2002 hyd heddiw

Mae’r ffurflen chwilio isod yn rhoi mynediad at restri yn rhoi manylion newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth sydd wedi ei deddfu o 2002 hyd heddiw i’r ddeddfwriaeth ddiwygiedig sydd ar legislation.gov.uk. Mae newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth a ddeddfwyd cyn 2002 eisoes wedi eu hymgorffori yn y cynnwys ac nid ydynt ar gael fel rhestri chwiliadwy. Mae’r rhestri yma yn rhoi manylion am newidiadau gan gynnwys diddymu, diwygio ac effeithiau eraill (e.e. addasiadau a gwybodaeth am ddechrau).

Diweddarir y rhestri gyda’r newidiadau a wneir gan ddeddfwriaeth newydd cyn gynted ag y mae modd ar ôl i’r ddeddfwriaeth gael ei derbyn gan dîm golygyddol legislation.gov.uk. Ond, fel arfer bydd rhywfaint o oedi rhwng cyhoeddi deddfwriaeth newydd ar y wefan ac i’r effeithiau ymddangos yn y tablau hyn. Yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd yr oedi yn fwy na dwy wythnos.

Sylwer: Pan na fydd newidiadau ac effeithiau wedi cael eu gweithredu i’r ddeddfwriaeth yr ydych yn edrych arni ar y safle hwn gan dîm golygyddol legislation.gov.uk yna mae’r ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’ hefyd yn cael eu dangos ochr yn ochr â chynnwys y ddeddfwriaeth ar lefel darparu.

Chwilio

Changes that affect helpNewidiadau sy’n effeithio ar:
Made by helpgwnaed gan:

Results showing helpCanlyniadau yn dangos

Newidiadau i Ddeddfau Lleol a Phreifat a Phersonol

Mae’r Tablau Cronolegol yn rhestru newidiadau i Ddeddfau Lleol a Phreifat a Phersonol yn dyddio o 1797 hyd 2008. Maent yn cael eu diweddaru yn flynyddol ac fel mae’r teitl yn awgrymu, mae’r tablau yn rhestru Deddfau Lleol, Preifat a Phersonol yn eu trefn gronolegol ynghyd â manylion am ddiddymiadau a newidiadau (gan gynnwys cywiriadau ac amnewidiadau) a wnaed i’r Deddfau hynny. Maent wedi cael eu cyhoeddi mewn rhannau er mwyn eu gwneud yn haws i’w defnyddio.

Close

Newidiadau sy’n effeithio ar

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar un eitem o ddeddfwriaeth neu fwy yn seiliedig ar y meini prawf isod. Neu, gallech adael yr ochr hon o’r ffurflen yn wag i chwilio am y newidiadau ac effeithiau ar unrhyw ddeddfwriaeth ddiwygiedig.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau yn effeithio ar y math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae’r rhestr gwymp yn cynnwys y mathau hynny o ddeddfwriaeth ble mae gennym fersiynau diwygiedig ohonynt ar legislation.gov.uk.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau sy’n effeithio ar ddeddfwriaeth blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau sy’n effeithio ar eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

A wnaed gan

Cyfyngwch eich chwiliad ar gyfer deddfwriaeth a newidiwyd trwy roi manylion ynglŷn â’r ddeddfwriaeth a wnaeth yr effeithiau hyn yn defnyddio’r ochr hon o’r ffurflen. Neu, gadewch yr ochr hon o’r ffurflen yn wag ar gyfer effeithiau a newidiadau a wnaed gan unrhyw ddeddfwriaeth.

  • Math o ddeddfwriaeth: Mae’r maes dewisol hwn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i’r math o ddeddfwriaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo yn defnyddio’r blwch cwymplen.
  • Blwyddyn benodol/Ystod o flynyddoedd: Mae’r meysydd dewisol hyn yn caniatáu i chi gyfyngu eich chwiliad i newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol neu dros ystod o flynyddoedd. Gair o gyngor: i chwilio ar gyfer yr holl newidiadau a wnaed gan yr holl ddeddfwriaeth mewn blwyddyn benodol, rhowch y flwyddyn ar yr ochr hon o’r ffurflen, gan adael yr ochr ‘Newidiadau sy’n effeithio’ yn wag.
  • Rhif: Os ydych chi’n chwilio am newidiadau a wnaed gan eitem benodol o ddeddfwriaeth, a’ch bod yn gwybod ei rif cyfresol, gallwch ei roi yn y maes rhif.
Close

Defnyddiwch y blychau ticio i weld naill ai:

  • Holl newidiadau: Yr holl newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch chwiliad
  • Newidiadau a weithredwyd: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ac sydd wedi eu gweithredu i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.
  • Newidiadau heb eu gweithredu: Y newidiadau ac effeithiau sy’n cyd-fynd â’ch meini prawf chwilio ond sydd heb eu gweithredu eto i destun deddfwriaeth a gedwir ar y wefan hon gan dîm golygyddol legislation.gov.uk.