Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 38 – Dyletswydd i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

111.Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC dynnu ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad yn ôl drwy roi hysbysiad i gorff llywodraethu sefydliad os yw wedi ei fodloni bod sefydliad wedi peidio:

  • â bod yn sefydliad yng Nghymru (gweler adran 57(3) i gael y diffiniad o sefydliadau yng Nghymru);

  • â darparu addysg uwch; neu

  • â bod yn elusen.

112.Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau o dan is-adran (2) wneud darpariaeth ynghylch pa faterion y mae rhaid i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a yw’n ofynnol iddo dynnu cymeradwyaeth yn ôl. Gallai’r rheoliadau hynny, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i CCAUC ystyried penderfyniadau a wneir gan y Comisiwn Elusennau sy’n ymwneud â statws elusennol sefydliad os yw’n credu bod sefydliad wedi colli ei statws elusennol.

113.Nid yw’r gofynion gweithdrefnol yn adrannau 41 i 44 (gweithdrefnau rhybuddio ac adolygu) yn gymwys i’r adran hon. Fodd bynnag, caiff rheoliadau a wneir o dan is-adran (3) ddarparu ar gyfer y weithdrefn y mae rhaid i CCAUC ei dilyn. Mae’n cynnwys diwygio, cymhwyso neu addasu’r gofynion yn adrannau 41 i 44 at ddibenion yr adran hon. Gallai hynny, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi hysbysiad rhybuddio i gorff llywodraethu sefydliad ac ystyried y sylwadau a gyflwynwyd gan y corff llywodraethu cyn iddo benderfynu a yw’n ofynnol iddo dynnu cynllun ffioedd a mynediad sefydliad yn ôl.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources