Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 7 – Cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad

26.Pan fo corff llywodraethu sefydliad yn gwneud cais i CCAUC o dan adran 2 am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad, CCAUC sydd i benderfynu pa un ai i gymeradwyo’r cynllun neu ei wrthod. Ni chaiff CCAUC gymeradwyo cynllun oni bai ei fod wedi ei fodloni bod y sefydliad sy’n gwneud cais yn sefydliad yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch ac sy’n elusen. Bydd CCAUC naill ai’n cymeradwyo neu’n gwrthod cynllun drwy roi hysbysiad i gorff llywodraethu’r sefydliad o dan sylw. Mae adrannau 41 i 44 o’r Ddeddf yn darparu ar gyfer y weithdrefn sydd i fod yn gymwys mewn cysylltiad â hysbysiad i wrthod cynllun.

27.Mae adran 7(3) yn galluogi rheoliadau i ddarparu ar gyfer materion sydd i’w hystyried gan CCAUC wrth benderfynu pa un ai i gymeradwyo neu i wrthod cynllun o dan yr adran hon. Gallai rheoliadau, er enghraifft, wneud darpariaeth i CCAUC ystyried ansawdd yr addysg a ddarperir gan y sefydliad sy’n gwneud cais a’r ffordd y mae’n trefnu ac yn rheoli ei faterion ariannol.

28.Mae adran 7(4) yn diffinio’r cyfnod pan fo cynllun ffioedd a mynediad a gymeradwywyd mewn grym. Mae’r cysyniad hwn bod cynllun “mewn grym” yn berthnasol i’r cyfeiriadau yn y Ddeddf at ”sefydliad rheoleiddiedig”, sef bod “sefydliad rheoleiddiedig” yn sefydliad sydd â chynllun sydd mewn grym ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, nad yw’r ddyletswydd o dan adran 16 (dyletswydd i gydweithredu mewn perthynas â swyddogaethau monitro a gwerthuso CCAUC) ond yn gymwys cyhyd â bod cynllun mewn grym mewn gwirionedd.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources