Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Adran 11 – Cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

34.Mae’r adran hon yn galluogi CCAUC i roi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu sefydliad pan fo wedi ei fodloni bod y corff llywodraethu wedi methu â sicrhau nad yw ffioedd cwrs rheoleiddiedig yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys o dan adran 10(1). Caiff CCAUC gyfarwyddo’r corff llywodraethu i gydymffurfio ag adran 10(1) a/neu ad-dalu ffioedd a dalwyd i’r sefydliad i’r graddau y maent yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys. Felly, os yw ffioedd sy’n uwch na’r terfyn ffioedd wedi eu codi ond heb eu talu eto, er enghraifft, gellid rhoi cyfarwyddyd i gydymffurfio; ond os yw’r ffioedd mewn gwirionedd wedi eu talu uwchlaw’r terfyn, gellid ei gwneud yn ofynnol i’r corff llywodraethu ad-dalu’r swm uwchlaw’r terfyn a chydymffurfio â’r terfyn yn y dyfodol.

35.Caiff cyfarwyddyd a roddir o dan adran 11 bennu’r camau sydd i’w cymryd (neu nad ydynt i’w cymryd) gan y corff llywodraethu at y diben o sicrhau nad yw ffioedd cwrs rheoleiddiedig yn mynd uwchlaw’r terfyn ffioedd cymwys. Caiff cyfarwyddyd hefyd bennu’r modd y mae ffioedd uwchlaw’r terfyn i gael eu had-dalu (neu y gallant gael eu had-dalu). Er enghraifft, gallai ffioedd uwchlaw’r terfyn gael eu had-dalu drwy leihau’r ffioedd sy’n daladwy gan fyfyriwr cymhwysol mewn cysylltiad â blwyddyn academaidd sydd i ddod yn ei gwrs. Mae adran 11(4) yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC, drwy roi cyfarwyddyd o dan yr adran hon, roi copi o’r cyfarwyddyd i Weinidogion Cymru a’i gyhoeddi. Mae adran 11(5) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau ynghylch sut a phryd y mae CCAUC i gyhoeddi cyfarwyddyd a roddir o dan yr adran hon. Gallai rheoliadau, er enghraifft, ei gwneud yn ofynnol i CCAUC gyhoeddi’r cyfarwyddyd ar ei wefan.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources