Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Adran 43 – Troseddau o dan adran 42: atodol

101.O dan is-adran (1), mewn achos ynglŷn â thorri adran 42(2) neu (3), mae’n amddiffyniad os profir bod y cyhuddedig yn credu, a bod ganddo achos rhesymol dros gredu, bod meddiannydd y cartref symudol wedi rhoi’r gorau i fyw ar y safle. Yn is-adran (2), mewn achos ynglŷn â thorri adran 42(5) mae’n amddiffyniad os profir bod gan y cyhuddedig sail resymol dros wneud y gweithredoedd neu dynnu’n ôl neu gadw’n ôl y gwasanaethau neu’r cyfleusterau.

102.O dan is-adran (3), y gosb am drosedd o dan adran 42 yn dilyn collfarn ddiannod (mewn llys ynadon) yw dirwy neu gyfnod o garchar na fydd yn hwy na 12 mis, neu’r ddau, ac yn dilyn collfarn ar dditiad (yn llys y Goron), dirwy neu gyfnod o garchar na fydd yn hwy na 2 flynedd, neu’r ddau.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources