Search Legislation

Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2007 Rhif 1030 (Cy.97) (C.43)

ANIFEILIAID, CYMRU

LLES ANIFEILIAID

Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007

Wedi'i wneud

27 Mawrth 2007

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwer a roddwyd gan adran 68(3)(b) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006(1), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:

Teitl a chymhwyso

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007.

(2Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Cychwyn darpariaethau

2.—(1Daw darpariaethau canlynol Deddf Lles Anifeiliaid 2006 i rym pan wneir y Gorchymyn hwn—

(a)Adrannau 1 i 7;

(b)Adran 8(1), (2), (7) ac (8);

(c)Adrannau 9 i 12;

(ch)Adran 13 ac Atodlen 1;

(d)Adrannau 17 i 45;

(dd)Adrannau 51 a 52;

(e)Adran 53 ac Atodlen 2;

(f)Adrannau 54 i 60;

(ff)Adrannau 62 a 63;

(g)Adran 64 i'r graddau y mae'n berthnasol i ddarpariaethau Atodlen 3 a bennir ym mharagraff (h);

(ng)Adran 65 i'r graddau y mae'n berthnasol i ddarpariaethau Atodlen 4 a bennir ym mharagraff (i);

(h)Atodlen 3 ac eithrio paragraff 3(1);

(i)Atodlen 4 ac eithrio—

(i)Adran 2 o Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951 (p.35);

(ii)Adrannau 2, 3, 6, 7 ac 8 o Ddeddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau Amrywiol ) 1968 (p.34);

(iii)Adrannau 37 i 39 o Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (p.22) a pharagraff 8 o Atodlen 5 i'r Ddeddf honno.

(j)Adran 66.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(2)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

27 Mawrth 2007

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym mewn perthynas â Chymru ddarpariaethau penodol yn Neddf Lles Anifeiliaid 2006. Pennir y darpariaethau yn erthygl 2(1) a deuant i rym ar adeg gwneud y Gorchymyn hwn ar 27 Mawrth 2007.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources