Search Legislation

Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018

Statws

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. Trosolwg

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf hon

 3. Dehongli

  1. 2.Ystyr “Deddf 1996”

 4. Landlord cymdeithasol cofrestredig yn hysbysu am newidiadau cyfansoddiadol, etc.

  1. 3.Newid rheolau neu erthyglau

  2. 4.Cyfuno a newidiadau strwythurol eraill

  3. 5.Cyfarwyddydau ynghylch hysbysiadau sydd i’w rhoi i Weinidogion Cymru

 5. Pwerau sy’n arferadwy mewn cysylltiad â swyddogion a rheolaeth landlord cymdeithasol cofrestredig

  1. 6.Diswyddo neu benodi swyddog landlord cymdeithasol cofrestredig

  2. 7.Tendro neu drosglwyddo swyddogaethau rheoli landlord cymdeithasol cofrestredig

  3. 8.Penodi rheolwr ar landlord cymdeithasol cofrestredig

  4. 9.Cyfuno y mae Gweinidogion Cymru yn rhoi effaith iddo

 6. Pwerau sy’n arferadwy mewn cysylltiad ag ymchwiliadau etc.

  1. 10.Ymchwiliadau ac adroddiadau

 7. Hysbysiadau gorfodi a chosbau

  1. 11.Hysbysiadau gorfodi

  2. 12.Gofyniad i dalu cosb

 8. Gwarediadau tir

  1. 13.Gwaredu tir: cydsyniad

  2. 14.Gwaredu tir: hysbysu

  3. 15.Cronfa enillion o warediadau

 9. Aelodaeth o fwrdd a hawliau pleidleisio

  1. 16.Cyfyngiad ar aelodaeth awdurdodau lleol o fwrdd a hawliau pleidleisio

 10. Cyffredinol

  1. 17.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

  2. 18.Pŵer i wneud diwygiadau canlyniadol pellach etc.

  3. 19.Dod i rym

  4. 20.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   CYFYNGIAD AR AELODAETH AWDURDODAU LLEOL O FWRDD A HAWLIAU

  2. ATODLEN 2

   MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL

   1. 1.Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 (Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 (c. 28))

   2. 2.Deddf Tai 1996 (Housing Act 1996 (c. 52))

   3. 3.Yn adran 8 (pŵer landlord cymdeithasol cofrestredig i waredu tir),...

   4. 4.Yn y croesbennawd mewn llythrennau italig cyn adran 9, yn...

   5. 5.Hepgorer adran 10 (gwarediadau nad yw’n ofynnol cael cydsyniad ar...

   6. 6.Yn adran 11 (cyfamod i ad-dalu disgownt wrth waredu), yn...

   7. 7.Yn adran 12A (hawl i landlord cymdeithasol cofrestredig gael cynnig...

   8. 8.Yn adran 13 (cyfyngiad ar waredu tai mewn Parciau Cenedlaethol...

   9. 9.Yn adran 16 (hawl tenant i gaffael annedd), yn is-adran...

   10. 10.Yn adran 36 (canllawiau ynghylch rheoli tai yn Lloegr), hepgorer...

   11. 11.Yn adran 42 (moratoriwm ar waredu tir), yn lle is-adran...

   12. 12.Yn adran 52 (darpariaethau cyffredinol ynghylch gorchmynion), yn is-adran (1),...

   13. 13.Yn adran 63, yn y man priodol, mewnosoder ““notify” means...

   14. 14.Yn Atodlen 1 (landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, rheoleiddio), ym mharagraff 25,...

   15. 15.Yn Atodlen 1, ym mharagraff 28— (a) yn is-baragraff (4)(b),...

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources