Search Legislation

Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

 • Explanatory Notes Table of contents

Please note:

All reference to 'Parts' and 'sections' are from the Nodiadau Esboniadol i Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015. For other versions of these Explanatory Notes, see More Resources.

 1. Cyflwyniad

 2. Cefndir

 3. Crynodeb O’R Ddeddf

 4. Sylwebaeth Ar Adrannau O’R Ddeddf

  1. Rhan 1 – Cyflwyniad

   1. Adran 1 - Trosolwg o’r Ddeddf

  2. Rhan 2 – Cynlluniau Ffioedd a Mynediad

   1. Adran 2 – Cais gan sefydliad am gymeradwyaeth CCAUC i gynllun ffioedd a mynediad

   2. Adran 3 – Dynodi darparwyr addysg uwch eraill

   3. Adran 4 - Y cyfnod y mae cynllun yn ymwneud ag ef

   4. Adran 5 - Terfyn ffioedd

   5. Adran 6 – Hybu cyfle cyfartal ac addysg uwch

   6. Adran 7 – Cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad

   7. Adran 8 – Cyhoeddi cynllun a gymeradwywyd

   8. Adran 9 – Amrywio cynllun a gymeradwywyd

   9. Adran 10 – Terfyn ar ffioedd myfyrwyr

   10. Adran 11 – Cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

   11. Adran 12 – Darpariaethau atodol ynghylch cyfarwyddydau cydymffurfio ac ad-dalu

   12. Adran 13 – Cyfarwyddydau mewn cysylltiad a methiant i gydymffurfio a gofynion cyffredinol cynllun a gymeradwywyd

   13. Adran 14 – Dilysrwydd contractau

   14. Adran 15 – Dyletswydd CCAUC i fonitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd

   15. Adran 16 – Monitro a gwerthuso cydymffurfedd ac effeithiolrwydd: dyletswydd i gydweithredu

  3. Rhan 3 – Ansawdd yr Addysg

   1. Adran 17 – Asesu ansawdd yr addysg

   2. Adrannau 18 i 20 – Addysg o ansawdd annigonol

   3. Adran 21 – Asesu ansawdd etc: dyletswydd i gydweithredu

   4. Adran 22 – Asesu ansawdd etc: pwerau mynd i mewn ac arolygu

   5. Adran 23 – Canllawiau ynghylch materion sy’n berthnasol i ansawdd

   6. Adran 24 – Canllawiau ynghylch meini prawf ar gyfer asesu ansawdd

   7. Adran 25 – Pwyllgor i gynghori CCAUC ynghylch arfer swyddogaethau asesu ansawdd

   8. Adran 26 – Cymhwyso Rhan 3 pan fo sefydliad yn peidio â chael cynllun a gymeradwywyd

  4. Rhan 4 – Materion Ariannol Sefydliadau Rheoleiddiedig

   1. Adran 27 – Dyletswydd CCAUC i lunio a chyhoeddi Cod

   2. Adran 28 – Y weithdrefn ar gyfer cymeradwyo Cod gan Weinidogion Cymru

   3. Adran 29 – Y weithdrefn os na chymeradwyir Cod drafft gan Weinidogion Cymru

   4. Adran 30 – Y weithdrefn os cymeradwyir Cod drafft gan Weinidogion Cymru

   5. Adran 31 – Monitro cydymffurfedd â’r Cod

   6. Adrannau 32 i 34 – Methiant i gydymffurfio â’r Cod

   7. Adran 35 – Rheolaeth ariannol: dyletswydd i gydweithredu

   8. Adran 36 - Rheolaeth ariannol: pwerau mynd i mewn ac arolygu

  5. Rhan 5 – Cynlluniau Ffioedd a Mynediad: Tynnu Cymeradwyaeth yn Ôl etc

   1. Adran 37 – Hysbysiad ynghylch gwrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd

   2. Adran 38 – Dyletswydd i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

   3. Adran 39 - Pŵer i dynnu cymeradwyaeth yn ôl

   4. Adran 40 – Cyhoeddi etc. hysbysiad o dan Ran 5

  6. Rhan 6 – Hysbysiadau a chyfarwyddydau a roddir gan CCAUC

   1. Adran 41 – Cymhwyso adrannau 42 i 44

   2. Adran 42 – Hysbysiadau a chyfarwyddydau arfaethedig: gofyniad i roi hysbysiad rhybuddio

   3. Adran 43 – Gwybodaeth sydd i’w rhoi gyda hysbysiadau a chyfarwyddydau

   4. Adran 44 – Adolygu hysbysiadau a chyfarwyddydau

   5. Adran 45 – Cyfarwyddydau: cydymffurfio a gorfodi

   6. Adran 46 – Cyfarwyddydau: cyffredinol

  7. Rhan 7 –Darpariaeth atodol ynghylch swyddogaethau CCAUC

   1. Adran 47 – Cydnawsedd â chyfraith elusennau a dogfennau llywodraethu sefydliadau

   2. Adran 48 – Dyletswydd i ystyried pwysigrwydd diogelu rhyddid academaidd

   3. Adran 49 – Dyletswydd i ystyried canllawiau Gweinidogion Cymru

   4. Adran 50 – Adroddiadau blynyddol

   5. Adran 51 – Adroddiadau arbennig

   6. Adran 52 – Datganiad mewn cysylltiad â swyddogaethau ymyrryd

   7. Adran 53 – Gwybodaeth a chyngor sydd i’w rhoi gan CCAUC i Weinidogion Cymru

   8. Adran 54 – Gwybodaeth a chyngor arall

  8. Rhan 8 - Cyffredinol

   1. Adrannau 55 a 56 – Rheoliadau a Chyfarwyddydau

   2. Adran 58 – Darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc

   3. Yr Atodlen

   4. Adran 59 – Cychwyn

   5. Adran 60 – Enw byr etc

 5. Cofnod Y Trafodion Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

 • Explanatory Notes Table of contents

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources