Search Legislation

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

  2. 2.Safleoedd cartrefi symudol sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf

  3. 3.Perchnogion safleoedd

 3. RHAN 2 TRWYDDEDU SAFLEOEDD CARTREFI SYMUDOL ETC.

  1. Cyflwyniad

   1. 4.Trosolwg o’r Rhan

  2. Trwyddedau safle

   1. 5.Gwahardd defnyddio tir fel safle rheoleiddiedig heb drwydded safle

   2. 6.Gwneud cais am drwydded safle

   3. 7.Dyroddi trwydded safle

   4. 8.Parhad trwydded safle

  3. Amodau trwyddedau safle

   1. 9.Pŵer i osod amodau ar drwydded safle

   2. 10.Safonau enghreifftiol

   3. 11.Rhagofalon tân

   4. 12.Apelio yn erbyn amodau trwydded safle

   5. 13.Pŵer awdurdod lleol i amrywio amodau trwydded safle

   6. 14.Apelio yn erbyn amrywio amodau trwydded safle

  4. Torri amod

   1. 15.Torri amod

   2. 16.Hysbysiad cosb benodedig

   3. 17.Hysbysiadau cydymffurfio

   4. 18.Hysbysiad cydymffurfio: trosedd a chollfarnau lluosog

   5. 19.Hysbysiad cydymffurfio: pŵer i hawlio treuliau

   6. 20.Pŵer i gymryd camau ar ôl collfarnu’r perchennog

   7. 21.Pŵer i gymryd camau brys

   8. 22.Camau o dan adran 20 neu 21: pŵer i hawlio treuliau

   9. 23.Apelio o dan adran 17, 21 neu 22

   10. 24.Pryd y daw hysbysiad cydymffurfio neu hawliad treuliau yn weithredol

   11. 25.Adennill treuliau a hawlir o dan adran 19 neu 22

  5. Dirymu ac ildio trwyddedau safle

   1. 26.Dirymu yn sgil marwolaeth, newid perchnogaeth neu roi’r gorau i ddefnyddio safle

   2. 27.Dyletswydd deiliad trwydded safle i ganiatáu i drwydded gael ei newid

  6. Rheolwyr safle i fod yn bersonau addas a phriodol

   1. 28.Gofyniad bod rhaid i reolwr safle fod yn berson addas a phriodol

   2. 29.Penderfynu a yw person yn addas a phriodol

  7. Rheolwyr interim

   1. 30.Penodi rheolwr interim

   2. 31.Telerau penodi a phwerau rheolwr interim

  8. Darpariaethau gorfodi eraill

   1. 32.Pŵer mynediad swyddogion awdurdodau lleol

   2. 33.Gorchmynion ad-dalu

  9. Amrywiol ac atodol

   1. 34.Datganiadau neu wybodaeth anwir neu gamarweiniol

   2. 35.Canllawiau gan Weinidogion Cymru

   3. 36.Pwerau i godi taliadau: atodol

   4. 37.Cofrestrau trwyddedau safle

   5. 38.Tir y Goron

   6. 39.Dehongli

 4. RHAN 3 AMDDIFFYN RHAG TROI ALLAN

  1. 40.Cymhwyso’r Rhan

  2. 41.Parhad lleiaf hysbysiad

  3. 42.Amddiffyn meddianwyr yn erbyn eu troi allan ac aflonyddu arnynt, gwybodaeth anwir etc.

  4. 43.Troseddau o dan adran 42: atodol

  5. 44.Darpariaeth ar gyfer atal gorchmynion troi allan dros dro

  6. 45.Atodol

  7. 46.Troseddau

  8. 47.Dehongli

 5. RHAN 4 CYTUNDEBAU CARTREFI SYMUDOL

  1. 48.Cytundebau y mae’r Rhan yn gymwys iddynt

  2. 49.Manylion cytundebau

  3. 50.Telerau cytundebau

  4. 51.Pŵer i ddiwygio telerau ymhlyg

  5. 52.Rheolau safle

  6. 53.Olynwyr mewn teitl

  7. 54.Awdurdodaeth tribiwnlys neu’r llys

  8. 55.Dehongli

 6. RHAN 5 PWERAU’R AWDURDODAU LLEOL

  1. 56.Pŵer i ddarparu safleoedd i gartrefi symudol

  2. 57.Pŵer i wahardd cartrefi symudol ar dir comin

 7. RHAN 6 ATODOL A CHYFFREDINOL

  1. 58.Diwygiadau canlyniadol ac atodol etc.

  2. 59.Rhwymedigaeth swyddogion cyrff corfforaethol

  3. 60.Ystyr “cartref symudol”

  4. 61.Ystyr “cymdeithas trigolion gymwys”

  5. 62.Dehongli arall

  6. 63.Gorchmynion a rheoliadau etc.

  7. 64.Cychwyn

  8. 65.Enw byr

  1. Atodlen 1

   Safleoedd nad ydynt yn safleoedd rheoleiddiedig

  2. Atodlen 2

   Telerau cytundebau cartrefi symudol

   1. Rhan 1 Telerau a ymhlygir gan y Ddeddf

   2. Rhan 2 Materion y caniateir i delerau gael eu ymhlygu yn eu cylch gan y corff barnwrol priodol

  3. Atodlen 3

   Darpariaethau pellach ynghylch gorchmynion sy’n ymwneud â thir comin

  4. Atodlen 4

   Diwygiadau canlyniadol

  5. Atodlen 5

   Darpariaethau trosiannol a darfodol ac arbedion

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the Welsh Parliament.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources