Chwilio Deddfwriaeth

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYFLWYNIAD

  1. 1.Trosolwg o’r Ddeddf

  2. 2.Safleoedd cartrefi symudol sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf

  3. 3.Perchnogion safleoedd

 3. RHAN 2 TRWYDDEDU SAFLEOEDD CARTREFI SYMUDOL ETC.

  1. Cyflwyniad

   1. 4.Trosolwg o’r Rhan

  2. Trwyddedau safle

   1. 5.Gwahardd defnyddio tir fel safle rheoleiddiedig heb drwydded safle

   2. 6.Gwneud cais am drwydded safle

   3. 7.Dyroddi trwydded safle

   4. 8.Parhad trwydded safle

  3. Amodau trwyddedau safle

   1. 9.Pŵer i osod amodau ar drwydded safle

   2. 10.Safonau enghreifftiol

   3. 11.Rhagofalon tân

   4. 12.Apelio yn erbyn amodau trwydded safle

   5. 13.Pŵer awdurdod lleol i amrywio amodau trwydded safle

   6. 14.Apelio yn erbyn amrywio amodau trwydded safle

  4. Torri amod

   1. 15.Torri amod

   2. 16.Hysbysiad cosb benodedig

   3. 17.Hysbysiadau cydymffurfio

   4. 18.Hysbysiad cydymffurfio: trosedd a chollfarnau lluosog

   5. 19.Hysbysiad cydymffurfio: pŵer i hawlio treuliau

   6. 20.Pŵer i gymryd camau ar ôl collfarnu’r perchennog

   7. 21.Pŵer i gymryd camau brys

   8. 22.Camau o dan adran 20 neu 21: pŵer i hawlio treuliau

   9. 23.Apelio o dan adran 17, 21 neu 22

   10. 24.Pryd y daw hysbysiad cydymffurfio neu hawliad treuliau yn weithredol

   11. 25.Adennill treuliau a hawlir o dan adran 19 neu 22

  5. Dirymu ac ildio trwyddedau safle

   1. 26.Dirymu yn sgil marwolaeth, newid perchnogaeth neu roi’r gorau i ddefnyddio safle

   2. 27.Dyletswydd deiliad trwydded safle i ganiatáu i drwydded gael ei newid

  6. Rheolwyr safle i fod yn bersonau addas a phriodol

   1. 28.Gofyniad bod rhaid i reolwr safle fod yn berson addas a phriodol

   2. 29.Penderfynu a yw person yn addas a phriodol

  7. Rheolwyr interim

   1. 30.Penodi rheolwr interim

   2. 31.Telerau penodi a phwerau rheolwr interim

  8. Darpariaethau gorfodi eraill

   1. 32.Pŵer mynediad swyddogion awdurdodau lleol

   2. 33.Gorchmynion ad-dalu

  9. Amrywiol ac atodol

   1. 34.Datganiadau neu wybodaeth anwir neu gamarweiniol

   2. 35.Canllawiau gan Weinidogion Cymru

   3. 36.Pwerau i godi taliadau: atodol

   4. 37.Cofrestrau trwyddedau safle

   5. 38.Tir y Goron

   6. 39.Dehongli

 4. RHAN 3 AMDDIFFYN RHAG TROI ALLAN

  1. 40.Cymhwyso’r Rhan

  2. 41.Parhad lleiaf hysbysiad

  3. 42.Amddiffyn meddianwyr yn erbyn eu troi allan ac aflonyddu arnynt, gwybodaeth anwir etc.

  4. 43.Troseddau o dan adran 42: atodol

  5. 44.Darpariaeth ar gyfer atal gorchmynion troi allan dros dro

  6. 45.Atodol

  7. 46.Troseddau

  8. 47.Dehongli

 5. RHAN 4 CYTUNDEBAU CARTREFI SYMUDOL

  1. 48.Cytundebau y mae’r Rhan yn gymwys iddynt

  2. 49.Manylion cytundebau

  3. 50.Telerau cytundebau

  4. 51.Pŵer i ddiwygio telerau ymhlyg

  5. 52.Rheolau safle

  6. 53.Olynwyr mewn teitl

  7. 54.Awdurdodaeth tribiwnlys neu’r llys

  8. 55.Dehongli

 6. RHAN 5 PWERAU’R AWDURDODAU LLEOL

  1. 56.Pŵer i ddarparu safleoedd i gartrefi symudol

  2. 57.Pŵer i wahardd cartrefi symudol ar dir comin

 7. RHAN 6 ATODOL A CHYFFREDINOL

  1. 58.Diwygiadau canlyniadol ac atodol etc.

  2. 59.Rhwymedigaeth swyddogion cyrff corfforaethol

  3. 60.Ystyr “cartref symudol”

  4. 61.Ystyr “cymdeithas trigolion gymwys”

  5. 62.Dehongli arall

  6. 63.Gorchmynion a rheoliadau etc.

  7. 64.Cychwyn

  8. 65.Enw byr

  1. Atodlen 1

   Safleoedd nad ydynt yn safleoedd rheoleiddiedig

  2. Atodlen 2

   Telerau cytundebau cartrefi symudol

   1. Rhan 1 Telerau a ymhlygir gan y Ddeddf

   2. Rhan 2 Materion y caniateir i delerau gael eu ymhlygu yn eu cylch gan y corff barnwrol priodol

  3. Atodlen 3

   Darpariaethau pellach ynghylch gorchmynion sy’n ymwneud â thir comin

  4. Atodlen 4

   Diwygiadau canlyniadol

  5. Atodlen 5

   Darpariaethau trosiannol a darfodol ac arbedion

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Text created by the Welsh Government department responsible for the subject matter of the Act to explain what the Act sets out to achieve and to make the Act accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Acts of the National Assembly for Wales.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill